Hopp til sideinnhold

Priser / gebyr – septik

Slamgebyret er likt i alle HIM-kommunene og det er Lindorff som sender ut faktura og krever inn gebyret på vegne av HIM. Fakturaene sendes ut på samme tid til alle i HIM-kommunene. Slamgebyret faktureres som hovedregel sammen med renovasjonsgebyret.

Prisen under er for hele året. Vi fakturerer 2 ganger i året, 1. termin blir fakturert i januar og har forfall den 31.01, og 2. termin blir fakturert i juni/juli og har forfall den 31.07. Har du spørsmål til faktura kan du lese mer her.

 TypePris eks. mva.Pris inkl. mva.
Bolig
Bolig inntil 4,5m³/minstesats, tømmes hvert 2. årkr. 968,-kr. 1.210,-
Bolig inntil 1,6 – 10m³, tømmes hvert 2. år – gjelder slamavskillerkr. 1.878,-kr. 2.347,-
Bolig over 10m³, tømmes hvert 2. år – gjelder slamavskillerkr. 2.254,-kr. 2.817,-
Fritidsbolig
Fritidsbolig inntil 4,5m³/minstesats, tømmes hvert 4. årkr. 487,-kr. 609,-
Fritidsbolig 4,6 – 10m³, tømmes hvert 4. år – gjelder slamavskillerkr. 939,-kr. 1.174,-
Fritidsbolig over 10m³, tømmes hvert 4. år – gjelder slamavskillerkr. 1.937,-kr. 2.421,-
Tett tank
Tett tank inntil 4,5m³, tømmes hvert årkr. 1.937,-kr. 2.421,-
Tett tank 4,6 – 10m³, tømmes hvert årkr. 3.392,-kr. 4.240,-
Tett tank over 10m³, tømmes hvert årkr. 4.683,-kr. 5.854,-
Gråvannstank
Gråvannstank inntil 4,5m³ tømmes hvert 4. årkr. 352,-kr. 440,-
Gråvannstank 4,6 – 10m³, tømmes hvert 4. årkr. 880,-kr. 1.100,-
Gråvannstank over 10m³, tømmes hvert 4. årkr. 1.126,-kr. 1.408,-
Minirenseanlegg
Minirenseanlegg inntil 4,5m³, tømmes hvert årkr. 1.408,-kr. 1.761,-
Minirenseanlegg 4,6 – 10m³, tømmes hvert årkr. 1.995,-kr. 2.494,-
Minirenseanlegg over 10m³, tømmes hvert årkr. 3.990,-kr. 4.988,-
Slamavskillere/renseanlegg over 20m³
Slamavskillere/renseanlegg over 20m³, pris pr. m³kr. 352,-kr. 440,-
Ekstratømming
Ekstratømming inntil 4,5m³kr. 2.700,-kr. 3.375,-
 Ekstratømming utføres innen 14 dager.
Ekstratømming 4,6 – 10m³kr. 3.456,-kr. 4.320,-
 Ekstratømming utføres innen 14 dager.
Ekstratømming 20,1 – 20m³kr. 7.232,-kr. 9.040,-
 Ekstratømming utføres innen 14 dager.
Nødtømming
Nødtømming inntil 4,5m³kr. 4.068,-kr. 5.085,-
 Nødtømming er tømming påkrevd innen 24 timer.
Nødtømming 4,6 – 10m³kr. 5.198,-kr. 6.498,-
 Nødtømming er tømming påkrevd innen 24 timer.
Nødtømming 10,1 – 20m³kr. 10.396,-kr. 12.995,-
 Nødtømming er tømming påkrevd innen 24 timer.
Bomtur
Bomturkr. 432,-kr. 540,-
Tillegg
Tillegg traktor eller ekstra bil, arbeid pr. timekr. 990,-kr. 1.238,-
Slangeutlegg over 100 meter på stor bil, pr timekr. 546,-kr. 638,-
Tillegg for slangeutlegg over 75 meter på liten bil, pr. timekr. 546,-kr. 638,-
Tømming fra båt
Tømming fra båt (forbehold) pr. timekr. 3.300,-kr. 4.125,-
Timesats
Timesats slamtømming, diverse arbeidkr. 1.300,-kr. 1.625,-