Hopp til sideinnhold

Priser / gebyr – septik

Slamgebyret er likt i alle HIM-kommunene og det er Intrum som sender ut faktura og krever inn gebyret på vegne av HIM. Fakturaene sendes ut på samme tid til alle i HIM-kommunene. Slamgebyret faktureres som hovedregel sammen med renovasjonsgebyret.

Prisen under er for hele året. Vi fakturerer 2 ganger i året, 1. termin blir fakturert i januar og har forfall den 31.01, og 2. termin blir fakturert i juni/juli og har forfall den 31.07. Har du spørsmål til faktura kan du lese mer her.

Trykk på hver enkelt linje/type for å få opp pris:

 

 TypePris inkl. mva.
Bolig
Bolig inntil 4,5m³/minstesats, tømmes hvert 2. årkr. 1.454,-
Bolig inntil 4,6 – 10m³, tømmes hvert 2. år – gjelder slamavskillerkr. 2.820,-
Bolig over 10m³, tømmes hvert 2. år – gjelder slamavskillerkr. 3.384,-
Fritidsbolig
Fritidsbolig inntil 4,5m³/minstesats, tømmes hvert 4. årkr. 731,-
Fritidsbolig 4,6 – 10m³, tømmes hvert 4. år – gjelder slamavskillerkr. 1.410,-
Fritidsbolig over 10m³, tømmes hvert 4. år – gjelder slamavskillerkr. 1.692,-
Tett tank
Tett tank inntil 4,5m³, tømmes hvert årkr. 2.908,-
Tett tank 4,6 – 10m³, tømmes hvert årkr. 5.093,-
Tett tank over 10m³, tømmes hvert årkr. 7.032,-
Gråvannstank
Gråvannstank inntil 4,5m³ tømmes hvert 4. årkr. 529,-
Gråvannstank 4,6 – 10m³, tømmes hvert 4. årkr. 1.322,-
Gråvannstank over 10m³, tømmes hvert 4. årkr. 1.692,-
Minirenseanlegg
Minirenseanlegg inntil 4,5m³, tømmes hvert årkr. 2.115,-
Minirenseanlegg 4,6 – 10m³, tømmes hvert årkr. 2.996,-
Minirenseanlegg over 10m³, tømmes hvert årkr. 5.992,-
Slamavskillere/renseanlegg over 20m³
Slamavskillere/renseanlegg over 20m³, pris pr. m³kr. 529,-
Ekstratømming
Ekstratømming inntil 4,5m³kr. 4.420,-
 Ekstratømming utføres innen 14 dager.
Ekstratømming 4,6 – 10m³kr. 5.656,-
 Ekstratømming utføres innen 14 dager.
Ekstratømming 10,1 – 20m³kr. 10.754,-
 Ekstratømming utføres innen 14 dager.
Nødtømming
Nødtømming inntil 4,5m³kr. 6.365,-
 Nødtømming er tømming påkrevd innen 24 timer.
Nødtømming 4,6 – 10m³kr. 8.135,-
 Nødtømming er tømming påkrevd innen 24 timer.
Nødtømming 10,1 – 20m³kr. 15.610,-
 Nødtømming er tømming påkrevd innen 24 timer.
Bomtur
Bomturkr. 686,-
Tillegg
Tillegg traktor, arbeid pr. timekr. 1.379,-
Ekstra bil ved bl.a. slangeutlegg, over 100 meter på stor bil, pr timekr. 1.811,-
Ekstra bil ved bl.a. slangeutlegg, over 75 meter på liten bil, pr. timekr. 1.811,-
Timesats slamtømming, diverse arbeid med bilkr. 1.811,-
Timesats for ekstra operatør på bil ved ordinær tømmingkr. 761,-
Tømming fra båt
Tømming fra båt (forbehold) pr. timekr. 4.595,-