Hopp til sideinnhold

Priser / gebyr – septik

Slamgebyret er likt i alle HIM-kommunene og det er Visma Amili som sender ut faktura og krever inn gebyret på vegne av HIM. Fakturaene sendes ut på samme tid til alle i HIM-kommunene. Slamgebyret faktureres som hovedregel sammen med renovasjonsgebyret.

Prisen under er for hele året. Vi fakturerer 2 ganger i året, 1. termin blir fakturert i januar og har forfall den 31.01, og 2. termin blir fakturert i juni/juli og har forfall den 31.07. Har du spørsmål til faktura kan du lese mer her.

Husk at du som slamkunde har ansvar for rett bruk av anlegg, og du må selv dekke alle kostnader hvis anlegget går tett på grunn av feil bruk..

Trykk på hver enkelt linje/type for å få opp pris:

 

 TypePris inkl. mva.
Bolig
Bolig inntil 4,5m³/minstesats, tømmes hvert 2. årkr. 1.585,-
Bolig inntil 4,6 – 10m³, tømmes hvert 2. år – gjelder slamavskillerkr. 3.074,-
Bolig over 10m³, tømmes hvert 2. år – gjelder slamavskillerkr. 3.688,-
Fritidsbolig
Fritidsbolig inntil 4,5m³/minstesats, tømmes hvert 4. årkr. 797,-
Fritidsbolig 4,6 – 10m³, tømmes hvert 4. år – gjelder slamavskillerkr. 1.537,-
Fritidsbolig over 10m³, tømmes hvert 4. år – gjelder slamavskillerkr. 1.844,-
Tett tank
Tett tank inntil 4,5m³, tømmes hvert årkr. 3.170,-
Tett tank 4,6 – 10m³, tømmes hvert årkr. 5.552,-
Tett tank over 10m³, tømmes hvert årkr. 7.665,-
Gråvannstank
Gråvannstank inntil 4,5m³ tømmes hvert 4. årkr. 576,-
Gråvannstank 4,6 – 10m³, tømmes hvert 4. årkr. 1.441,-
Gråvannstank over 10m³, tømmes hvert 4. årkr. 1.844,-
Minirenseanlegg
Minirenseanlegg inntil 4,5m³, tømmes hvert årkr. 2.305,-
Minirenseanlegg 4,6 – 10m³, tømmes hvert årkr. 3.266,-
Minirenseanlegg over 10m³, tømmes hvert årkr. 6.531,-
Slamavskillere/renseanlegg over 20m³
Slamavskillere/renseanlegg over 20m³, pris pr. m³kr. 576,-
Ekstratømming
Ekstratømming inntil 4,5m³kr. 4.818,-
 Ekstratømming utføres innen 14 dager.
Ekstratømming 4,6 – 10m³kr. 6.165,-
 Ekstratømming utføres innen 14 dager.
Ekstratømming 10,1 – 20m³kr. 11.723,-
 Ekstratømming utføres innen 14 dager.
Nødtømming
Nødtømming inntil 4,5m³kr. 6.938,-
 Nødtømming er tømming påkrevd innen 24 timer.
Nødtømming 4,6 – 10m³kr. 8.867,-
 Nødtømming er tømming påkrevd innen 24 timer.
Nødtømming 10,1 – 20m³kr. 17.014,-
 Nødtømming er tømming påkrevd innen 24 timer.
Bomtur
Bomturkr. 748,-
Tillegg
Tillegg traktor, arbeid pr. timekr. 2.319,-
Ekstra bil ved bl.a. slangeutlegg, over 100 meter på stor bil, pr timekr. 2.650,-
Ekstra bil ved bl.a. slangeutlegg, over 75 meter på liten bil, pr. timekr. 2.650,-
Timesats slamtømming, diverse arbeid med bilkr. 2.650,-
Timesats for ekstra operatør på bil ved ordinær tømmingkr. 2.650,-
Ekstra tømmevolum pr. m³ kr. 584,-
Tømming fra båt
Tømming fra båt (forbehold) pr. timekr. 8.418,-