Hopp til sideinnhold

Priser / gebyr – septik

Slamgebyret er likt i alle HIM-kommunene og det er Lindorff som sender ut faktura og krever inn gebyret på vegne av HIM. Fakturaene sendes ut på samme tid til alle i HIM-kommunene. Slamgebyret faktureres som hovedregel sammen med renovasjonsgebyret.

Prisen under er for hele året. Vi fakturerer 2 ganger i året, 1. termin blir fakturert i januar og har forfall den 31.01, og 2. termin blir fakturert i juni/juli og har forfall den 31.07. Har du spørsmål til faktura kan du lese mer her.

 TypePris inkl. mva.
Bolig
Bolig inntil 4,5m³/minstesats, tømmes hvert 2. årkr. 1.331,-
Bolig inntil 4,6 – 10m³, tømmes hvert 2. år – gjelder slamavskillerkr. 2.582,-
Bolig over 10m³, tømmes hvert 2. år – gjelder slamavskillerkr. 3.099,-
Fritidsbolig
Fritidsbolig inntil 4,5m³/minstesats, tømmes hvert 4. årkr. 670,-
Fritidsbolig 4,6 – 10m³, tømmes hvert 4. år – gjelder slamavskillerkr. 1.291,-
Fritidsbolig over 10m³, tømmes hvert 4. år – gjelder slamavskillerkr. 1.549,-
Tett tank
Tett tank inntil 4,5m³, tømmes hvert årkr. 2.663,-
Tett tank 4,6 – 10m³, tømmes hvert årkr. 4.664,-
Tett tank over 10m³, tømmes hvert årkr. 6.439,-
Gråvannstank
Gråvannstank inntil 4,5m³ tømmes hvert 4. årkr. 484,-
Gråvannstank 4,6 – 10m³, tømmes hvert 4. årkr. 1.210,-
Gråvannstank over 10m³, tømmes hvert 4. årkr. 1.549,-
Minirenseanlegg
Minirenseanlegg inntil 4,5m³, tømmes hvert årkr. 1.937,-
Minirenseanlegg 4,6 – 10m³, tømmes hvert årkr. 2.744,-
Minirenseanlegg over 10m³, tømmes hvert årkr. 5.487,-
Slamavskillere/renseanlegg over 20m³
Slamavskillere/renseanlegg over 20m³, pris pr. m³kr. 484,-
Ekstratømming
Ekstratømming inntil 4,5m³kr. 3.713,-
 Ekstratømming utføres innen 14 dager.
Ekstratømming 4,6 – 10m³kr. 4.752,-
 Ekstratømming utføres innen 14 dager.
Ekstratømming 10,1 – 20m³kr. 9.944,-
 Ekstratømming utføres innen 14 dager.
Nødtømming
Nødtømming inntil 4,5m³kr. 5.346,-
 Nødtømming er tømming påkrevd innen 24 timer.
Nødtømming 4,6 – 10m³kr. 6.831,-
 Nødtømming er tømming påkrevd innen 24 timer.
Nødtømming 10,1 – 20m³kr. 14.295,-
 Nødtømming er tømming påkrevd innen 24 timer.
Bomtur
Bomturkr. 594,-
Tillegg
Tillegg traktor, arbeid pr. timekr. 1.263,-
Ekstra bil ved bl.a. slangeutlegg, over 100 meter på stor bil, pr timekr. 1.658,-
Ekstra bil ved bl.a. slangeutlegg, over 75 meter på liten bil, pr. timekr. 1.658,-
Timesats slamtømming, diverse arbeid med bilkr. 1.658,-
Timesats for ekstra operatør på bil ved ordinær tømmingkr. 697,-
Tømming fra båt
Tømming fra båt (forbehold) pr. timekr. 4.208,-

Prisliste for levering av avfall til miljøpark og salgsvarer finner her. 
Trykk her for å se priser/gebyrer for renovasjon.