Hopp til sideinnhold

Septik / slam Praktisk informasjon ved slamtømming

For at slamrenovatørene skal kunne tømme tanken din er det noen ting som må gjøres før de kommer. Under finner du informasjon om hva som må gjøres før og etter tømming. I tillegg finner du informasjon om du ønsker å avbestille tømming, eller om du har behov for liten bil eller traktor.

Det er eiers ansvar å klargjøre anlegget for tømming.

Med klargjøring menes:

  • Tanklokket må graves frem, hele underkanten på lokket må være tilgjengelig med god margin. og hindringer rundt lokket må fjernes. Ved frost: sjekk at lokket ikke har fryst fast.
  • Tanker med spesiell plassering må merkes slik at de blir synlige eller opplyses om i forkant av tømming. Eks. tanker som ligger under terrasse, i hekk/bed, garasje eller utenfor eiendom
  • Tilkomst til eiendommen må være god. F.eks. må gjengrodde veier ryddes, vær særlig obs på trær, bom må låses opp osv.

Spesielle forhold: Er det spesielle hensyn som må tas i forhold til fare for skade på vei eller eiendom må dette meldes til HIM før tømming blir utført.

Dersom tanken ikke er klargjort for tømming når sjåføren kommer blir ikke tanken tømt. Eier blir da belastet et gebyr for bomturen. Ved bomtur har kunden fremdeles rett på å få anlegget tømt.

Slamtømming er en lovpålagt plikt som følger utslippstillatelsen. Ta kontakt med oss for å avbestille tømming dersom du av særlige grunner ikke ønsker tanken tømt. Det gis ikke fritak for slamavgiften ved en eventuell avbestilling. Alle avbestillinger rapporteres rutinemessig til kommunen som er tilsynsmyndighet for slamanlegg.

Har du behov for traktor eller liten bil må dette meldes inn til HIM.

Vær obs på at ved liten-bil tømminger blir tanken tømt uten tilbakeføring av rejektvann. Det vil si at tanken er helt tom etter tømming. For slamavskillere anbefaler HIM at tanken blir etterfylt med vann opp til normalnivå etter tømming. Anbefalingen gjelder kun for slamavskillere, ikke tette tanker eller minirenseanlegg.

Er det spesielle forhold knyttet til tømmingen, f.eks. plassering, tømmerutiner o.l., kan dette meldes inn til oss her.

Sjåfør på slambil henger kvittering for utført tømming på dørhåndtak på hus/hytte. Husk å kontrollere tanken etter utført tømming. Sjekk at anlegget er forsvarlig sikret. Mener du at det er feil eller mangler ved tømming må du melde fra til HIM snarest mulig. Dersom sjåfør har registrert avvik på anlegget er dette haket av på kvitteringen. Ved avvik på anlegget må du ta kontakt med kommunen.

Kommunene gir utslippstillatelser og har tilsynsansvaret for anleggene. Ta kontakt med din kommune dersom du ønsker å søke om utslipp eller gjøre endring på ditt eksisterende anlegg.

Hva vil du sortere?

Ingen treff. Prøv et annet søk.

Last ned vår nye kundekort-app

Du trenger appen «MiljøID» for å tømme avfall ved våre miljøparker. Les mer her

Last ned fra App Store eller Google Play