Henteordninger

HIM kan tilby henting av avfall hos offentlige aktører og private bedrifter i alle HIM-kommunene og deler av fastlands Karmøy. HIM tilbyr henting på avfallstypene papir, plast, mat, glass/metall og restavfall. Vi har beholderstørrelser fra 140 liter til 1000 liter, samt det kan tilbys stålcontainer.

Les mer

Mottak av næringsavfall

HIM har tre miljøparker. Miljøparken på Toraneset og Årabrot kan ta imot de fleste typer avfall ifra næring. Alt avfall fra næringslivet er avgiftsbelagt ved leveranse i våre miljøparker. Jo bedre sortert, jo retter pris får du. Anlegget i Etne har ikke vekt, og kan derfor bare ta i mot mindre lass, ikke traktorer og lastebiler. Farlig avfall ifra bedrifter skal KUN leveres på Toraneset og Årabrot.

Les mer

Risikoavfall

HIM har henteordninger for smitte/risikoavfall. Ordningen innebærer henting av avfallet hver tredje måned, samt utlevering av nye kanylebokser og esker som avfallet skal pakkes i. Ordningen omfatter kunder som dyrleger, tannleger, legekontor og sykehjem

Les mer