Hopp til sideinnhold
Illustrasjonsbilde fra farlig avfall-mottaket på Årabrot miljøpark

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall skal håndteres slik at miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.

Typiske eksempler på farlig avfall er:

  • spillolje, drivstoff og fyringsolje
  • olje- og fettavfall
  • syrer, baser og kjemikalier
  • maling, lim, lakk og løsemidler, sparkel, fugemasse, silikon, akryl og ulike typer ekspansjonsskum
  • spraybokser
  • batterier
  • rengjøringsmidler
  • bekjempningsmidler (plantevernmidler)
  • glassruter som inneholder klorparafiner og PCB
  • eternitt og asbest

Trenger du å levere farlig avfall? Husk at du som er næringskunde alltid må deklarere farlig avfall, les mer om avfallsdeklarering her. Hvis du gir HIM fullmakt kan vi hjelpe deg med å deklarere avfallet. Du finner en brukerveiledning her (PDF). Farlig avfall som asbest og eternitt skal også pakkes og emballeres. Se video for veiledning.

HIM tilbyr henteordninger for farlig avfall for næringskundene våre. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon.

Trenger du hjelp til

Ønsker du rådgivning eller å få utarbeidet egne avfallsplaner – eller kanskje ønsker du å miljøsertifisere bedriften? Les mer om hva vi kan hjelpe til med i denne prosessen her.

Noe du lurer på?