Hopp til sideinnhold

Farlig avfall

Farlig avfall er definert som avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Det er viktig at denne typen avfall håndteres på riktig måte.

Typiske eksempler på farlig avfall er:

  • spillolje, drivstoff og fyringsolje
  • olje- og fettavfall
  • syrer, baser og kjemikalier
  • maling, lim, lakk og løsemidler, sparkel, fugemasse, silikon, akryl og ulike typer ekspansjonsskum
  • spraybokser
  • batterier
  • rengjøringsmidler
  • bekjempningsmidler (plantevernmidler)
  • glassruter som inneholder klorparafiner og PCB
  • eternitt og asbest

Trenger du å levere farlig avfall? Husk at du alltid må deklarere farlig avfall, les mer her. Dersom du gir HIM fullmakt kan vi hjelpe deg med å deklarere avfallet, les mer om dette her. Farlig avfall som asbest og eternitt skal også pakkes og emballeres. Se video for veiledning her.

HIM tilbyr henteordninger for farlig avfall, ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon.

Trenger du hjelp til

rådgivning eller å få utarbeidet egne avfallsplaner – eller kanskje ønsker du å miljøsertifisere bedriften? Vi hjelper deg gjerne, les mer her!

Noe du lurer på?