Hopp til sideinnhold
Fagansvarlig for farlig avfall på Årabrot miljøpark, Eivor Ytreland, er avbildet med to tomme malingspann

Farlig avfall fra bedrifter La HIM ordne deklarasjonen

Er du næringsdrivende, og skal levere farlig avfall i en av miljøparkene våre? Da kan du gi HIM fullmakt, så tar vi oss av deklarasjonen.

Alle bedrifter må deklarere farlig avfall som leveres til avfallsmottak. Deklarasjonsskjema er omfattende, og det er en del å sette seg inn i.

-Det er veldig viktig at vi vet nøyaktig hva vi tar imot av avfall, og at dette deklareres etter kravene fra Miljødirektoratet, sier fagansvarlig for farlig avfall på Årabrot miljøpark, Eivor Ytreland. Hun forklarer at det er mange typer avfall som ikke skal blandes sammen.

-Det kan oppstå reaksjoner hvis ulike typer avfall og kjemikalier kommer i kontakt med hverandre. Vi tar også imot brannfarlig avfall. Det er viktig at vi har kontroll på alt vi får inn og skal levere videre, sier Eivor. Farlig avfall håndteres slik at miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.

Hvordan skal farlig avfall leveres?

Det er viktig at farlig avfall er forsvarlig pakket, helst i originalemballasje. Myndighetene krever at bedrifter som skal levere farlig avfall deklarerer det på Avfallsdeklarering.no.

Når næringsdrivende leverer farlig avfall i en av miljøparkene våre, kan HIM ta jobben med å deklarere avfallet. Da må du først tildele oss en fullmakt. Det er den eller de i bedriften som har Altinn-tilgang som kan gi fullmakt. Dette gjøres i administrasjonsmodulen på Avfallsdeklarering.no. For å komme inn på administrasjonsmodulen må du logge på i Altinn.

Når du har tildelt oss fullmakt én gang, trenger du ikke å gjøre det igjen. Du kan gi fullmakt til flere avfallsmottak, sånn at du ikke binder bedriften til bare å levere til HIM når du gir oss fullmakt.

Hvis du lurer på noe kan vi hjelpe deg med hvordan det gjøres. Spør oss gjerne!

Hva skal deklareres som farlig avfall?

Farlig avfall kan for eksempel være:

  • Trykkimpregnert trevirke
  • Gulvbelegg
  • Byggisopor
  • Lystoffrør og batterier
  • Maling, løsemidler og oljer
  • Asbest

Farlig avfall må leveres for seg, og ikke blandes med annet avfall.