Hopp til sideinnhold
Bilde av ting som ligger ved siden av et septikanlegg, og som har stoppet til anlegget

Septik / slam Feil bruk av anlegg

Det å bruke anlegget feil, og det å kaste fremmedelementer i do, kan få store konsekvenser for både miljøet og din økonomi.

Vi har de siste årene sett en økning av fremmedelementer i slamanlegg, da særlig våtservietter. Enkelte anlegg har så tykke lag med våtservietter at de ikke lar seg tømme med vanlig utstyr. Tømming av anlegget koster da langt mer enn en vanlig tømming, fordi innholdet i tanken må leveres som spesialavfall. Våre slamrenovatører rapporterer rutinemessig avvik som oppdages i forbindelse med tømming.

HIM gjør oppmerksom på at ved feilbruk av septikanlegg må kunden selv betale for de kostnadene som oppstår.

Det er kun tiss, bæsj og dopapir som skal i do, minner Hold Norge Rent om på sine nettsider.
Det betyr at dette ikke skal i do: filler, våtservietter, celluloseinnlegg i tøybleier, bleier, bind, kondomer, tamponger, kontaktlinser, fett, mat, medisinrester, wc-blokker, hår, q-tips, undertøy, osv.

Eksempler på hva som skjer om du kaster noe annet oppi do og trekker ned er:

1.    For å starte med miljøet: Plastelementer har en forurensende effekt for miljøet. Har du tenkt over hvor det blir av slammet etter at tanken er tømt? Slammet blir kompostert, og plastelementer som befinner seg i slammet forråtner ikke, men blir i stedet ført tilbake til naturen.

2.    Fremmedelement i en septiktank vanskeliggjør i beste tilfelle tømming av anlegget. Muligheten for at rør, rister og pumper på slambilen går tett er stor. En pumpe som går tett medfører stans i tømming og utgifter til rens og reparasjon.

3.    Huset ditt har rør som kan gå tett. Spyling av rør er dyrt.
I tillegg til at det er en ubehagelig opplevelse for de fleste når do eller avløp plutselig ikke fungerer slik det skal. En konsekvens kan være at avløpsvannet kommer opp fra sluker.

HIM oppfordrer alle kunder, både de som har privat avløpsanlegg og de som er påkoblet offentlig avløp, om å bruke toalett og avløp rett. Feilbruk er uheldig for miljøet og kan i tillegg medføre store ekstrakostnader.