Hopp til sideinnhold

Det merkes

De fleste produkter er tydelig merket med hvor de skal kastes. Når du kildesorterer og rengjør emballasjen riktig, er det en innsats som merkes! Kampanjen «Det merkes» forteller om hva, hvordan, hvor og hvorfor.

Det merkes!

Den enkleste måten å finne ut av hvordan et produkt skal sorteres, er å finne sorteringsmerket på emballasjen. Hvis du ikke vet hva de ulike sorteringsmerkene står for, kan du se hva de ulike symbolene betyr på Sortere.no.

Hvis du skal kaste noe uten sorteringsmerker, kan du alltid søke på Sortere.no. Her kan du skrive inn det du lurer på, og få raskt svar hvor det skal sorteres.

I tillegg kan du sjekke sorteringsguidene våre, hvor du kan lese mer om de ulike avfallstypene, hva som skal sorteres og ikke, og hva du gjør med produkter som er vanskelig å sortere.

Når vi kildesorterer, merkes det på miljøet og samvittigheten.

Usikker på kildesortering og rengjøring?

Du er ikke alene hvis du kjenner deg litt usikker på kildesortering. For at det skal bli litt enklere, og for at vi alle skal bli litt flinkere til å sortere, har vi i HIM laget sorteringsguidene våre. Vi har også laget sorteringsguider på ulike språk som du kan laste ned og skrive ut selv.

Fortsatt usikker? På Sortere.no kan du søke på det du skal sortere, og få svar på hvor det skal kastes. På Grønt Punkt kan du se hvordan du rengjør emballasje, og hvor rent det må være.

Trenger du poser eller annet utstyr? Slik får du tak i det du trenger til kildesorteringen.

Det merkes godt på både samvittigheten og miljøet om vi strekker oss bare litt lenger.

Dette skjer med avfallet du sorterer

Visste du at ingenting av det som er rett sortert som plastemballasje brennes, men resirkuleres og blir til nye plastprodukter som bæreposer, avfallssekker, blomsterpotter, møbler, kasser og rør?

At matavfallet du sorterer gjenvinnes til biogass og gjødsel i landbruket? Og visste du at all energi som oppstår når restavfallet ditt brennes, brukes til oppvarming, elektrisitet og industridamp?

Du har kanskje mange spørsmål knyttet til kildesortering og hva som skjer med det du sorterer. Hvis du lurer på hvor avfallet ditt blir av, finner du alle svarene her,  og vi våger å påstå at mange av dem vil overraske deg positivt.

Det merkes at du er en bevisst kildesorterer – en som påvirker naturen, de andre i husholdningen og din egen samvittighet positivt.

Hvorfor skal vi kildesortere?

Fordi det merkes ved at restavfallet krymper, gjenbruket øker, miljøet skånes og samvittigheten din får en boost. Ved å gjenbruke, kildesortere og gjenvinne, tar vi vare på materialene i avfallet. Vi bruker dem som råvarer i nye produkter, i stedet for å forsyne oss mer av naturressursene.

Hvis vi ikke hadde brukt kobber fra gamle mobiler i nye mobiler, hadde jordens kobberreserver blitt brukt opp innen 30 til 40 år. For hver kilo plast som gjenvinnes, sparer vi to kilo olje. Glass og metall kan gjenvinnes nesten uendelig.

Vi sorterer det brukte for å skape nytt. De små tingene vi gjør får stor betydning når vi gjør dem hver dag.

Det merkes at du kildesorterer – av naturen, av generasjonene som kommer og av samvittigheten din.