Hopp til sideinnhold

Avfall blir til produkter Kompostjord til hagen

Kompostjord består blant annet av matavfall og hageavfall, og er et miljøvennlig alternativ til torvbasert hagejord. Du kan kjøpe jord- og kompostprodukter på våre anlegg.

Produkter

HIM-MatKompost

HIM-MatKompost er et svært næringsrikt gjødsel og- jordforbedringsmiddel laget av matavfall og oppkvernet trevirke og hage-/parkavfall. HIM-MatKompost må derfor blandes inn i eksisterende jord før såing. Kan også benyttes som 2-3 cm tynt topplag i bed.

HIM-MatJord

HIM-MatJord er en næringsrik jordblanding laget av HIM-MatKompost og sand. Produktet egner seg godt til etablering og vedlikehold av plen, bed o.l. Du kan normalt så, eller plante direkte i HIM-MatJord. Produktet har en relativ høy pH-verdi og må derfor ikke kalkes. Du trenger heller ikke gjødsle før såing. Gjødselvirkningen er langvarig og bed o.l. trenger normalt ikke gjødsel de første årene.

HIM-HageKompost

HIM-HageKompost er et næringsrikt gjødsel og- jordforbedringsmiddel laget av park -og hageavfall. Produktet har de samme gode egenskapene som HIM-MatKompost, men inneholder noe mindre næringsstoffer. HIM-HageKompost må blandes inn i eksisterende jord før såing Kan også benyttes som 2-3 cm tynt topplag i bed.

  • Kan kjøpes på Årabrot Miljøpark
    • Lite lass (ca. 0,5 m3) kr. 300
    • Stort lass (ca. 1,0 m3) kr. 500

HIM-HageJord

HIM-HageJord er en næringsrik jordblanding laget av HIM-HageKompost og sand. Produktet egner seg godt til etablering og vedlikehold av plen, bed osv. Du kan plante direkte i HIM-HageJord. HIM-HageJord egner seg utmerket til beplantning og gir gode vekstvilkår. Produktet har relativt høy pH-verdi og en trenger derfor normalt ikke å kalkes de første årene.

  • Kan kjøpes på Årabrot Miljøpark
    • Lite lass (ca. 0,5 m3) kr. 400
    • Stort lass (ca. 1,0 m3) kr. 600