Hopp til sideinnhold

Avfall blir til produkter Kompostjord til hagen

Kompostjord består blant annet av hageavfall, og er et miljøvennlig alternativ til torvbasert hagejord. Du kan kjøpe jord- og kompostprodukter på våre anlegg.

Produkter

HIM matkompost

HIM matkompost er et svært næringsrikt gjødsel og- jordforbedringsmiddel laget av matavfall og oppkvernet trevirke og hage-/parkavfall. HIM matkompost må derfor blandes inn i eksisterende jord før såing. Kan også benyttes som 2-3 cm tynt topplag i bed.

HIM matjord

HIM matjord er en næringsrik jordblanding laget av HIM matkompost og sand. Produktet egner seg godt til etablering og vedlikehold av plen, bed o.l. Du kan normalt så, eller plante direkte i HIM matjord. Produktet har en relativ høy pH-verdi og må derfor ikke kalkes. Du trenger heller ikke gjødsle før såing. Gjødselvirkningen er langvarig og bed o.l. trenger normalt ikke gjødsel de første årene.

HIM hagekompost

HIM hagekompost er et næringsrikt gjødsel og- jordforbedringsmiddel laget av park -og hageavfall. Produktet har de samme gode egenskapene som HIM matkompost, men inneholder noe mindre næringsstoffer. HIM hagekompost må blandes inn i eksisterende jord før såing Kan også benyttes som 2-3 cm tynt topplag i bed.

  • Kan kjøpes på Årabrot Miljøpark
    • Lite lass (ca. 0,5 m3) kr. 300
    • Stort lass (ca. 1,0 m3) kr. 500

HIM hagejord

HIM hagejord er en næringsrik jordblanding laget av HIM hagekompost og sand. Produktet egner seg godt til etablering og vedlikehold av plen, bed osv. Du kan plante direkte i HIM hagejord. HIM hagejord egner seg utmerket til beplantning og gir gode vekstvilkår. Produktet har relativt høy pH-verdi og en trenger derfor normalt ikke å kalkes de første årene.

  • Kan kjøpes på Årabrot Miljøpark
    • Lite lass (ca. 0,5 m3) kr. 400
    • Stort lass (ca. 1,0 m3) kr. 600