Hopp til sideinnhold
Bilde av gjennomsiktige avfallssekker med farlig avfall

Levering av avfall til miljøparker Forbud mot svarte avfallssekker

Avfallet som leveres til miljøparkene Årabrot og Toraneset, og Etne miljøstasjon, skal nå være sortert i gjennomsiktige, blanke avfallssekker. Eventuelt må avfallet fraktes løst i bil eller henger og sorteres på parkene.

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger mulig å levere svarte eller fargede avfallssekker på våre miljøparker.

Hovedgrunnen til forbudet er å forhindre at farlig avfall og selvantennelige materialer skal havne i restavfallet. Når man får bedre sorteringsgrad på avfallet som leveres får vi håndtert miljøgifter på en forsvarlig måte, benyttet ressurser, og vi øker sikkerheten til våre ansatte på miljøparkene.

Ifølge Norsk Miljøkompetanse (NOMIKO) oppstår de fleste registrerte branntilløp på gjenvinningsanlegg i restavfallet. Selvantenning er viktigste årsak, etterfulgt av batterier. Ved å stoppe bruken av de sorte sekkene, håper bransjen å minimere risikoen for at lett antennelig og farlig avfall havner i restavfallet.

Svarte avfallssekker er ikke bare et problem med tanke på farlig avfall. Undersøkelser viser at mellom 50 og 70 prosent av innholdet i disse sekkene er avfall som burde vært resirkulert i stedet for å gå til forbrenning. Vi tror publikum kommer til å bli enda bedre til å kildesortere når de må levere avfallet i gjennomsiktige avfallssekker. Det blir dessuten enklere for de ansatte på miljøparkene å gjennomføre kontroller.

Forbudet mot svarte avfallssekker gjelder også næringskunder med egne beholdere eller containere som bruker avfallssekker.

Hageavfall skal også leveres i gjennomsiktige, blanke sekker.

Minner om at plastretursekken ikke skal brukes til annet avfall enn retur av plastemballasje.

Gjennomsiktige, blanke sekker kan kjøpes i de fleste dagligvarebutikker og byggevarehus. De kan også kjøpes på alle HIM sine mottak.