Hopp til sideinnhold
Bilde av en felles samleplass som er opparbeidet med gjerde rundt. Det ser rent og ryddig ut.

Sponsing og støtteordninger Støtte til felles samleplass

Årlig setter HIM av midler slik at abonnenter kan få støtte til opparbeidelse av felles samleplasser. Er det fem eller flere abonnenter som deler beholdere, eller ønsker å dele, er det mulig å søke etter økonomisk støtte.

Første steg i prosessen er å sende inn et søknadskjema til HIM. Etter mottatt søknad gjennomgår vi logistikken i området for å se om den kan forbedres. Søkeren får svar på hvor mange abonnenter som skal tilhøre det felles hentestedet, hvilket særkrav som settes til installasjonen utover renovasjonsforskriften og renovasjonsnormen. Abonnentene innhenter tillatelse fra grunneier om arealbruk og utfører nødvendige arbeider. Deretter søkes det om utbetaling av beløp basert på tilslaget gitt av HIM. Søknaden blir behandlet på bakgrunn av bilder og/eller befaring. Når installasjonen er godkjent utbetales avtalt beløp.

  • Innledningsvis presiseres det at abonnenten(e) iht. Renovasjonsforskriften har ansvar for plassering, bruk og renhold av egne beholdere. Dersom abonnenter i et etablert (bolig/hytte) område blir pålagt å benytte felles samleplass av HIM, kan det noen steder være vanskelig å finne egnet plassering pga. geografi, grunneierforhold, mange brukere osv. I slike tilfeller kan det søkes om støtte til opparbeiding, inngjerding, beplantning osv. Tildeling forutsetter budsjettmessig dekning hos HIM. Tilskuddet utbetales i etterkant av positivt vedtak mot dokumentasjon av faktiske utgifter. Slikt krav må fremsettes senest 6 måneder etter at tilskudd ble gitt.

Hva vil du sortere?

Sortere.no

Ingen treff. Prøv et annet søk.

Last ned vår nye kundekort-app

Du trenger «MiljøID» for å tømme avfall ved våre miljøparker.

Last ned fra App Store eller Google Play