Hopp til sideinnhold

Retningslinjer ved søknad om fritak

Renovasjonsavgiften er lovpålagt for alle husholdninger og kan ikke sies opp. Det kan søkes om fritak fra renovasjonsgebyr under spesielle forhold.

Forutsetning for å kunne søke
• Boligen må være ubebodd i minimum ett år fra 1. i påfølgende måned.
• Søknaden må gjelde for minimum ett år.

Forutsetning som ikke gir fritak
• Fritak innvilges ikke for påbegynt fakturaperiode (januar – juni eller juli – desember) for slamavgift.
• Fritak innvilges ikke med tilbakevirkende kraft.

Fritidsboliger
• Fritidsboliger er underlagt en strengere vurdering enn helårsboliger i forhold til fritak for renovasjonsavgift
• Fritidsbolig med normal standard, men som ikke benyttes eller benyttes svært lite vil normalt ikke innvilges fritak.
• Eksempler på situasjoner der fritidsbolig kan innvilges fritak:
– bygget er ubeboelig som følge av renovering
– bygget er ubeboelig som følge av forfall
• Byggets tilstand må dokumenteres i form av bilder.

Permanent fritak
• Permanent fritak innvilges aldri til gebyrpliktige bygg. Dersom en bolig er revet eller nedbrent foreligger det ikke lenger gebyrplikt på eiendommen. I slike tilfeller kan avtale om renovasjon avsluttes. Bortfall av gebyrplikt må dokumenteres.
• Hybler, kjellerleiligheter etc. kan heller ikke innvilges permanent fritak. Eier kan søke kommunen om bruksendring. Ved bruksendring fra 2 til 1 boenheter bortfaller gebyrplikten for den ene boenheten.

Følgende skjer hvis fritak blir innvilget
• Beholderne blir hentet inn av HIM. Beholder(e) må være tilgjengelige for innhenting, eventuelt bytte, når vår servicebil kommer. Hvis ikke vil du bli fakturert for bomtur, se vår prisliste.
• Det er en kostnad for innhenting og rengjøring av beholderne og administrativt arbeid. Beløpet faktureres eieren. For pris se administrasjonsgebyr fritak i prislisten vår.
• Hvis forutsetningene for fritak endrer seg, må abonnenten snarest gir beskjed til HIM for å starte abonnementet. Eksempel på dette er at boligen tas i bruk tidligere enn forventet.
• Hvis fritak innvilges på grunnlag av uriktige opplysninger kan fritak bli kansellert og avgift bli etter-fakturert for hele fritaksperioden.

Fritak fra slamavgift 

Slamavgift er lovpålagt for alle som har privat slamanlegg (septiktank). Avgiften kan ikke sies opp, men en kan søke om fritak. For å få innvilget fritak fra slamavgift må det vedlegges dokumentasjon på stengt vanninntak. Dette får du tilsendt fra rørlegger/fagperson som har utført arbeidet. Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn fem år. Det må legges ved bilde som viser innholdet i slamanlegget eller at det er tomt. Dette fordi kommunen kan sette vilkår om at slamanlegget skal være tomt før fritak kan innvilges. Spørsmål om vannavgiften og tilsynsgebyr slam må rettes til kommunen.

Ved utløp av fritaksperioden
• Abonnementet starter automatisk opp når fritaksperioden utløper.
• Ved behov for forlengelse av fritak må det søkes på nytt før fritaksperioden utløper.
• Når fritaksperioden er avsluttet må abonnenten selv kontakte HIM for å få tilkjørt sine beholdere.

Trykk her for å komme direkte til søknadsskjema.