Hopp til sideinnhold
Student Anders Emil og fagansvarlig farlig avfall på Årabrot, Eivor, på farlig avfall-mottaket.

Student og opptatt av bærekraft? HIM søker REdu-studenter

Nå kan du søke en sommerjobb der du får innblikk i en grønn bransje. HIM ser etter REdu-studenter sommeren 2023.

REdu er gjenvinningsbransjens felles kompetanseløft, og jobber for å få flere unge til å velge en karriere i bransjen. Som REdu-intern får du 4-8 uker med full lønn, relevant erfaring innenfor ditt fagfelt og innsikt i en av Norges mest uunnværlige bransjer. Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge har vært i stor endring de siste årene. I dag kjennetegnes den av

REdu-student Anders Emil Stange står inn på mottak for farlig avfall på Årabrot miljøpark
Anders Emil Stange

avansert teknologi, spennende innovasjonshistorier og nye markedsmuligheter.

Hva innebærer sommerjobben?

HIM har tatt imot REdu-studenter siden 2021. Studentene har hatt ulik bakgrunn, og har jobbet med varierte prosjekter.

Anders Emil Stange var REdu-student i 2022. Han tar master i kjemi ved Universitetet i Bergen, og så på hvordan HIM kunne selge farlig avfall som gjenbruk. Anders var med på å starte opp salg av farlig avfall på Affi. Nå kan du kjøpe maling, vaskemidler, bilpleieprodukter og annet som blir levert i miljøparkene våre.

Silje Bie Helgesen tar en master i eiendom ved NMBU, og var også REdu-student i fjor. Silje deltok i kampanjen vår for bedre sortering av glass- og metallemballasje. Hun var blant annet ute og sjekket sorteringen i glass- og metallbeholderne hos HIM-kunder, deltok i informasjonsarbeid, og sørget for å merke beholderen med QR-kode.  I 2021 var Marit og Maiken REdu-studenter, og du kan lese om prosjektene deres her.

REdu-student Silje Bie Helgesen bak en beholder for glass- og metallemballasje
Silje Bie Helgesen

Hvem søker vi i 2023?

I år ønsker vi å gjennomføre en kartlegging og analyse av differensierte renovasjonsgebyrer. Vi ser i tillegg etter en student som har et brennende engasjement for gjenbruk, og som kan se på potensialet for tekstiler og annet gjenbruk.  Vi ser etter studenter innen høyere utdanning, på bachelor- og masternivå.

Her kan du søke direkte på de to stillingene i HIM. Du kan også søke generelt, uten å spesifisere hvilken stilling du ønsker. Les mer om REdu-ordningen og de ulike sommerjobbene på nettsiden til REdu.