Hopp til sideinnhold
Fra venstre Maiken Birkeland og Marit Ommundsen Sæther avbildet inne på Toraneset miljøpark

Spennende studentprosjekt

-Vi har vokst opp med HIM. Likevel har vi nok ikke tenkt over hvor kompleks aktiviteten her er, og hvor viktig den er for samfunnet, sier Marit Ommundsen Sæther og Maiken Birkeland.

Studentene har hatt et fire ukers sommerprosjekt hos HIM. De har jobbet med oppgaver tilpasset utdanning og bakgrunn, og sett på mulige løsninger for innsamling og håndtering av forskjellig avfall.

Mye å vinne

Marit studerer samfunnsøkonomi, og har blant annet sett på løsninger for innsamling av grovavfall, farlig avfall og hageavfall. Hun forteller at selv om folk er flinke til å sortere, er det fortsatt mye å gå på. Det kom blant annet frem i en spørreundersøkelse som studentene gjennomførte.

-Nesten halvparten av de som svarte på undersøkelsen sa at de kaster bokser med hårspray, som egentlig er farlig avfall, i restavfallet. Det er mange som sier at de er usikre på hva som inngår i farlig avfall, forteller Marit. Hun mener det er mye å vinne på å øke bevisstheten og gjøre det enklere å levere ulike typer avfall.

-Jeg har satt opp en liste over hvilket avfall som bør prioriteres for innsamling, skissert ulike løsninger for innsamling, og sett litt på hva det vil koste. Det har vært en spennende oppgave, der det har vært mer bruk for økonomistudiene mine enn jeg kanskje hadde trodd på forhånd. Erfaringen blir nyttig når jeg fortsetter å studere, sier Marit. Denne høsten tar hun fatt på en master i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen.

God klimagevinst

Maiken studerer bærekraft og forretningsutvikling, og har jobbet med løsninger for innsamling og håndtering av tekstilavfall. Fra 2025 har EU krav til separat innsamling av tekstiler som en del av sin plan for sirkulær økonomi. Dette gjelder også for Norge som EØS-medlem.

-Innsamling av tekstiler har god klimagevinst. Organisasjoner som Fretex og UFF står for innsamlingen i dag, men fortsatt kastes altfor mye som restavfall, sier Maiken. Hun forteller at for å redusere klimagassutslipp er det viktig å sørge for mer gjenbruk og materialgjenvinning, i stedet for at tekstiler brennes som restavfall.

-Jeg har sett på ulike løsninger for innsamling, og hvordan HIM kan håndtere dette og samtidig nå EU sine mål, sier Maiken. Denne høsten starter hun på en master i bærekraft ved Universitetet i Bergen.

-Dette har vært en relevant og spennende sommerjobb, og jeg tar med meg erfaringen fra avfallsbransjen når jeg skal i gang med studiene, sier Maiken.

Foreslår løsninger

Studentene har i tillegg til spørreundersøkelsen intervjuet innbyggere i HIM-kommunene, og kontaktet ulike aktører i avfallsbransjen.

-Det er ikke sånn at vi kommer med noen bastante konklusjoner, men vi presenterer forslag til ulike måter dette kan løses på, forklarer de. Studentene er hentet til sommerjobben gjennom Avfall Norges REdu-program. REdu skal blant annet synliggjøre muligheter i avfalls- og gjenvinningsbransjen, og som partner får HIM mulighet til å rekruttere studenter på jakt etter sommerjobb.

Viktig bidrag

Veslemøy Eriksen er leder for kvalitet- og tjenesteutvikling i HIM. Hun forteller at studentenes sommerprosjekt har gitt verdi på flere måter.

-De har fordypet seg i tema som vi lenge har villet se på, men som det sjelden er tid til i en travel hverdag. Det er viktig å få inn nye perspektiv, og studentene kommer med oppdatert kunnskap som gir oss nyttige impulser, forteller hun. Både Marit og Maiken kommer fra Haugalandet.

-Vi var opptatt av å velge lokale studenter, så lenge vi fant noen med aktuell bakgrunn. Det er en måte å gi litt tilbake til regionen, og vi håper selvsagt at begge vurderer å komme tilbake til Haugalandet når de er ferdige med studiene, sier Veslemøy. Informasjonen studentene har samlet inn vil bli brukt til å videreutvikle HIM sine tjenester, og Veslemøy ønsker å hente inn studenter til prosjekt også neste år.

-Avfallsbransjen har behov for mange typer utdanning, kompetanse og bakgrunn. Vi vil se på aktuelle prosjekter for studenter neste sommer, sier Veslemøy Eriksen.