Hopp til sideinnhold
Hauger med kompost på Årabrot miljøpark

Fra hageavfall til kompost Slik blir det til næringsrik jord

Alt hageavfall som kommer inn til miljøparkene våre komposteres og blir til næringsrik jord. Det tar mellom 9 og 12 måneder å gjøre hageavfallet om til kompost.

Hageavfall fra begge miljøparkene våre blir samlet på Årabrot for kompostering. Juletrærne vi samlet inn i januar er noe av det som akkurat nå har startet prosessen som til slutt gir næringsrik kompostjord.

-Det er spennende å jobbe med kompostering. Vi følger hele prosessen, fra trær og annet hageavfall kommer inn hit, helt til det er gjort om til kompost klar for salg. Mange kunder spør etter kompostjorden, så den er populær, forteller Susanne Ytreland Kristoffersen. Hun er gjenvinningsoperatør HIM, og har jobbet mye med kompost.

Kontrollerer komposten

Hageavfallet som kommer inn til Årabrot blir kvernet før det samles i ranker. Rankene merkes med nummer. Besøker du miljøparken kan du se flere batcher, altså ranker, med kompost på Årabrot. Disse er i ulike stadier av prosessen.

-En gang i måneden måler vi temperatur og vender på komposten. Det er viktig for at alt materiale skal bli kompostert, forklarer Susanne. Det er varmest i midten av komposthaugen, og flest mikroorganismer her. Når komposten vendes fordeles dette.

-Da unngår vi at komposteringsprosessen stopper opp. Vi følger jevnlig opp og kontrollere komposten for å sikre et godt resultat. Vi har prøver av hver batch, og sjekker bakterieinnhold og innhold av tungmetaller, forteller Susanne.

Viktig temperatur

Temperaturen må være over 55 grader, for at mikroorganismene som bryter ned hageavfallet skal ha gode arbeidsforhold.

-Samtidig skal det ikke blir for varmt, for da kan komposten faktisk ta fyr, forteller Susanne. Komposten blir klassifisert etter Mattilsynets regelverk.

Hageavfallet blir til hagekompost, som kan brukes som et gjødsel og- jordforbedringsmiddel.

Hagekomposten som lages på Årabrot inneholder noe mindre næringsstoffer enn matkomposten vi lagde tidligere. HIM har ikke tillatelse til å kompostere matavfall lenger, men vi har fortsatt noe matjord og matkompost igjen i miljøparken på Toraneset. Dette kan du kjøpe her så lenge vi har igjen.

Les mer om de ulike kompost- og jordtypene våre, og hvor du kan få tak i dem her.