Hopp til sideinnhold
Mennesker som rydder søppel

Støtteordninger og sponsing Ønsker du å rydde i nærmiljøet?

HIM ønsker å gi innbyggerne i kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord og Etne mulighet til å holde nærområdet sitt ryddig og trivelig.

HIM støtter lokale ryddeaksjoner ved at innsamlet avfall kan leveres kostnadsfritt til et av våre mottaksanlegg, Årabrot, Toraneset eller Tongane. Dersom ønskelig kan det også søkes om å få sekker til ryddeaksjonen. Disse må i så fall hentes hos HIM før aksjonen.

En forutsetning for støtte er at søknadsskjema er fylt ut og godkjent av HIM på forhånd. Søknadskjema finner du her. Det skal ikke leveres inn mer avfall enn avtalt. Husk å føre på kontaktperson med telefonnummer. Støtten til ryddedugnad er rettet mot avfall som ikke hører hjemme i naturen. «Naturlig» avfall som løv, tang, greiner og kvist er ikke omfattet av ordningen.

Husk at den beste måten å unngå at avfall havner i naturen er selvsagt å ta vare på eget avfall og levere det til gjenvinning. I tillegg oppfordrer HIM alle til å ha med seg en liten ryddepose på tur.

De som kan være med er:
Velforeninger, borettslag, frivillige organisasjoner og grupper av frivillige.

De som ikke kan være med er:
Offentlige etater og næringsvirksomheter.

Det forutsettes videre at området som ryddes ikke er offentlig, dvs. offentlig badeplass, veistrekning osv.
Eksempler på områder som kan ryddes er:
Strandsone, boligområder, nærområder og turstier nær ditt boligområde.