Hopp til sideinnhold

Fra bord til jord Støtte til innkjøp av komposteringsutstyr

Mange ser gleden i, og nytten av, og kompostere matavfall selv. For å gjøre det lettere å komme i gang støtter vi innkjøp av komposteringsutstyr.

Tilskuddet er på opptil 1000 kroner mot fremvisning av kvittering. Støtten gjelder utstyr som er kjøpt i 2021, og har ikke tilbakevirkende kraft. Vi støtter innkjøp av utstyr til både varmkompostering og bokashi. For varmkompostering gir HIM kun støtte til innkjøp av tette beholdere, det er en klar anbefaling at beholderen er tett for å unngå at rotter, mus og fugler kommer til.

Dette er en engangsstønad som gis til våre abonnenter. HIM dekker innkjøp av startpakker for bokashi kompostering som inkluderer bøtter, strø og annet utstyr. HIM dekker ikke videre innkjøp av forbruksvarer (bokashifrø) til komposteringen.

Vi setter hvert år av midler på budsjettet som skal brukes til å dekke støtte, utbetaling av midler forutsetter dekning i forhold til budsjett.

Vi har fått inn så mange søknader at vi dessverre ikke lenger har dekning i budsjettet for 2021. HIM fortsetter ordningen til neste år, det er ikke bestemt hvor mye støtte som gis i 2022. Støtte gis for utstyr kjøpt det aktuelle året støtten innvilges (komposteringsutstyr må være kjøpt i 2022 for at det gis støtte i 2022).

Noen tips for varmkompostering: 

En varmkompostbinge må være godt isolert og ha minst 5 cm tykke vegger. Du starter med å legge et lag med kvist i bunnen på cirka 15 cm. Dette for å sikre god lufttilgang. Hvis det ikke kommer luft til under komposteringen, blir det vond lukt fordi avfallet råtner i stedet for å komposteres. I tillegg til matavfallet bør du jevnlig legge på litt strø. Du kan enten kjøpe ferdig strø, eller du kan bruke strø som du lager selv med kompostkvern, merk at du ikke kan bruke bokashistrø. Hvis prosessen går bra, kan temperaturen i varmkompostbingen bli opp mot 60 grader.

Noen tips for bokashi:

Bokashi er en luftett prosess og du kan bruke en bokashibøtte som du gradvis fyller med matavfall og et spesielt bokashistrø som er tilsatt mikroorganismer. Disse organismene er naturlige mikrober som setter i gang en gjærings- og syrningsprosess når de kommer i kontakt med organisk materiale (matavfallet). Når bøtta er full må den hvile inne i minimum to uker. For at dette videre skal omdannes til kompost må den blandes med jord. Dette kan du f. eks. gjøre i en pallekarm, varmkompostbinge eller rett i bedet.