Hopp til sideinnhold
Detalj av to armer som strekker seg ned i en bokashibøtte for å presse sammen matavfallet

Fra bord til jord Støtte til innkjøp av komposteringsutstyr

Mange ser gleden i, og nytten av, og kompostere matavfall selv. For å gjøre det lettere å komme i gang støtter vi innkjøp av komposteringsutstyr.

Støtten gjelder utstyr som er kjøpt i 2024, og har ikke tilbakevirkende kraft. HIM støtter innkjøp av utstyr til både varmkompostering og bokashi. For varmkompostering gir HIM kun støtte til innkjøp av tette beholdere, det er en klar anbefaling at beholderen er tett for å unngå at rotter, mus og fugler kommer til. Dette er en engangsstønad som gis til våre abonnenter.

Du kan nå søke om tilskudd på inntil kr 1000,- med en begrensning på 50 % av innkjøpspris. Støtten innvilges én gang per abonnement.

Eksempel 1: Kjøper du et Bokashi-sett pålydende kr 1000, får du kr 500  i tilskudd av HIM.
Eksempel 2: Kjøper du varmkompostbinge pålydende kr 4000, får du kr 1000 i tilskudd av HIM.

Vi gir kun tilskudd til kjøp av nye varmkompostbinger og Bokashi:

 1. Bokashi: HIM dekker innkjøp av startpakker for bokashi kompostering som inkluderer 2 bøtter og strø (inntil 3 kg). HIM dekker ikke videre innkjøp av forbruksvarer (bokashifrø) til komposteringen. Portoutgifter dekkes ikke.
 2. Varmkompostbinger: HIM dekker innkjøp av godkjente varmkompostbinger. Portoutgifter dekkes ikke.

Krav til kvittering

 • Innsendt kvittering skal dokumentere at det er kjøpt inn et produkt som HIM gir tilskudd til. Produktet må være betalt før tilskuddssøknad er innsendt. Vippsbetaling uten komplett kvittering, ordrebekreftelser, kvitteringer hvor det er uklart hvilke produkt som er kjøpt inn, blir avvist.
 • Søknader med kvitteringer som ikke oppfyller dokumentasjonskravet blir avvist.
 • I tillegg til å legge ved kvittering, må det listes opp hvilke produkter på kvitteringen som det søkes tilskudd for, og summere disse.

Vi setter hvert år av midler på budsjettet som skal brukes til å dekke støtte, utbetaling av midler forutsetter dekning i forhold til budsjett.

 • For å gjøre det enklere for våre abonnenter å kompostere hjemme, og på den måten holde verdiene kompost skaper lokalt i egen hage, innfører vi støtteordning for kjøp av komposteringsutstyr. Tilskuddet er på opptil 1000 kroner, med en begrensing på 50 % av innkjøpspris. Støtten innvilges én gang per abonnement. Husk å legge ved kvittering. Støtten gjelder utstyr som er kjøpt i 2024, og har ikke tilbakevirkende kraft. Dette er en engangsstønad som gis til våre abonnenter. HIM dekker innkjøp av startpakker for bokashi kompostering som inkluderer bøtter, strø og annet utstyr. Vi gir også støtte til innkjøp av utstyr til varmkompost. HIM dekker ikke videre innkjøp av forbruksvarer (bokashifrø) til komposteringen. Vi setter hvert år av midler på budsjettet som skal brukes til å dekke støtte, utbetaling av midler forutsetter dekning i forhold til budsjett.
 • Navn på eier/fakturamottaker.
 • Det er viktig at du oppgir hele summen du har brukt på innkjøp av utstyr til bokashi eller varmkompostering, og legger ved kvittering. Vi beregner støtten ut fra informasjonen vi får fra deg.
  Angi et tall som er mindre enn eller lik 1000.
 • Max. file size: 50 MB.

Noen tips for varmkompostering: 

En varmkompostbinge må være godt isolert og ha minst 5 cm tykke vegger. Du starter med å legge et lag med kvist i bunnen på cirka 15 cm. Dette for å sikre god lufttilgang. Hvis det ikke kommer luft til under komposteringen, blir det vond lukt fordi avfallet råtner i stedet for å komposteres. I tillegg til matavfallet bør du jevnlig legge på litt strø. Du kan enten kjøpe ferdig strø, eller du kan bruke strø som du lager selv med kompostkvern, merk at du ikke kan bruke bokashistrø. Hvis prosessen går bra, kan temperaturen i varmkompostbingen bli opp mot 60 grader.

Noen tips for bokashi:

Bokashi er en luftett prosess og du kan bruke en bokashibøtte som du gradvis fyller med matavfall og et spesielt bokashistrø som er tilsatt mikroorganismer. Disse organismene er naturlige mikrober som setter i gang en gjærings- og syrningsprosess når de kommer i kontakt med organisk materiale (matavfallet). Når bøtta er full må den hvile inne i minimum to uker. For at dette videre skal omdannes til kompost må den blandes med jord. Dette kan du f. eks. gjøre i en pallekarm, varmkompostbinge eller rett i bedet.