Hopp til sideinnhold

Hvis beholderne dine ikke har blitt tømt, la dem står fremme og lett tilgjengelige for renovatørene når de kommer for å tømme. Det er viktig at det måkes helt frem til beholderne, og oppå lokket. Dette for at renovatørene lett kan se hvilken beholder eller beholdere de skal tømme.

Vi takker for tålmodigheten!