Hopp til sideinnhold
En renovasjonsbil fra HIM henter avfall i et boligområde

Møter i representantskapet i HIM IKS Åpent for alle

Møter i representantskapet i HIM er fra 2024 åpne for de som ønsker å følge dem.

1. januar 2024 trådte ny IKS-lov i kraft, som sier at møtene i representantskapet skal følge reglene om møteoffentlighet. IKS-loven er en norsk lov som regulerer interkommunale selskaper, som HIM.

Møtene i representantskapet skal være åpne for allmennheten på lik linje med folkevalgte organer, som kommunestyremøter og formannskapsmøter. Møtene skal kunngjøres i forkant, og sakspapirene skal være offentlig tilgjengelige både før og etter møtet. Dette er nedfelt i kommunelovens §11-5.

Representantskapsmøte 18. juni 2024

Representantskapet i HIM er satt sammen av representanter fra eierkommunene Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord og Etne. De møtes to ganger i året.

Se vedlagt innkalling og saksdokumenter

Representantskapsmøte 27. november 2024

Sakspapirer legges ut her så snart de er klare.