Hopp til sideinnhold
Illustrasjonsbilde av ny sorteringshall på Årabrot miljøpark

HIM bygger ny sorteringshall på Årabrot Skal håndtere avfallet innendørs

HIM har signert kontrakt med Engelsen Bygg AS for oppføring av ny sorteringshall på Årabrot miljøpark. Sorteringshallen skal sørge for at avfall blir håndtert innendørs i henhold til regelverk og krav.

Logistikk og veianlegg er også en del av entreprisen, og deler av dagens infrastruktur skal legges om. Dette kan få konsekvenser for kunder til miljøparken. HIM vil oppdatere og informere gjennom hele prosjektperioden. Arbeid på byggeplass starter opp i begynnelsen av august, og hallen skal være ferdig i slutten av mai neste år.

Sprengt kapasitet

Årabrot miljøpark ble etablert i 1997 for Haugesund kommune sine innbyggere. I sin tid var anlegget stort og moderne, og tilpasset den tids sorteringsordninger, kundegrunnlag og antall ansatte. Siden etableringen av Årabrot miljøpark har antall besøkende og mengde avfall økt jevnt, og som en følge av dette er anlegget helt sprengt.

Den nye sorteringshallen har et bruttoareal på ca 2750 m². Det er arkitekter fra Arkipelet som har tegnet bygget, mens Norconsult avdeling Haugesund har bistått i forprosjekteringsfasing for tekniske fag. Oppdraget er en totalentreprise med en kontraktsverdi på ca 72 mill NOK.

Kontaktperson i HIM er Veslemøy Eriksen, e-post: veslemoy.eriksen@him.as 

Kontraktsignering: Administrerende direktør i HIM, Gro Staveland, sammen med daglig leder i Engelsen, Tor Gunnar Isdahl.
Kontraktsignering: Administrerende direktør i HIM, Gro Staveland, sammen med daglig leder i Engelsen, Tor Gunnar Isdahl.