Hopp til sideinnhold
Studentene Georg og Caroline på Toraneset miljøpark

REdu-studenter sommeren 2023 Sommerstudenter med spennende prosjekter

Denne sommeren har studentene Caroline Sørhus Indbjo og Georg Yrke sommerjobb i HIM. Caroline skal se på gjenbruk av tekstiler, og Georg vil vite hva du som HIM-kunde tenker om kildesortering.

Caroline har en bachelorgrad i sammenlignende politikk fra Universitet i Bergen, mens Georg har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi. I fem uker skal de jobbe med hvert sitt prosjekt, som en del av Avfall Norges REdu-program. Som REdu-partner får HIM mulighet til å rekruttere studenter på jakt etter sommerjobb.

Student Caroline står med søppelsekker med klær som er samlet inn på Årabrot miljøpark

Hva kastes av klær og tekstiler?

I løpet av fem uker skal Caroline gå gjennom klær og tekstiler som kommer inn til miljøparkene våre, og se om noe av det egner seg som gjenbruk. Hun er blant annet på rampen på Årabrot, og redder tekstiler som ellers ville blitt kastet der.

-En del er ødelagt, men jeg har allerede funnet mye fint som kan gjenbrukes. Dette skal selges på Affi etter hvert, forteller Caroline. I løpet av prosjektet skal Caroline kartlegge potensialet for salg og gjenbruk av tekstiler, noe som skal brukes til å styrke HIMs gjenbrukskonsept.

Vil vite mer om kundene våre

Student Georg ved PCen på kontoret på ÅrabrotGeorg skal finne ut mer om holdninger til kildesortering blant innbyggerne i HIM-kommunene.

-Vi har laget et spørreskjema som vi håper flest mulig kunder svarer på. I tillegg vil jeg gjerne snakke med noen av kundene på telefon, og aller helst besøke noe hjemme på kjøkkenet for å finne ut mer om kildesorteringsvaner og holdninger, forteller Georg. Informasjonen som samles inn skal HIM bruke til å gi bedre informasjon og løsninger for kildesortering.

Les mer om spørreundersøkelsen her

HIM og REdu

REdu er gjenvinningsbransjens felles kompetanseløft, og jobber for å få flere unge til å velge en karriere i bransjen. REdu-studenter får relevant erfaring innenfor sitt fagfelt og innsikt i en av Norges mest uunnværlige bransjer.

HIM har tatt imot REdu-studenter siden 2021. Studentene har hatt ulik bakgrunn, og de har jobbet med varierte prosjekter.