Hopp til sideinnhold
Kursdeltakere på ADR-kurs samlet inne på farlig avfall mottaket på Toraneset miljøpark.

Fulltegnet kurs -Ekstra faglig utbytte når bransjen samles

Avfallsbransjen har strenge krav til sertifisering og opplæring. Onsdag 22. februar var HIM-medarbeidere og deltakere fra andre selskap i bransjen samlet til kurs.

I tillegg til 8 HIM-medarbeidere som jobber med farlig avfall, var det 10 deltakere fra SIM på Stord, to fra Sunnfjord Miljøverk, og en fra AF Decom.

-Det er positivt at vi kan få med oss flere når vi arrangerer kurs. Vi utveksler erfaringer, og får et ekstra faglig utbytte når så mange treffes. Kurset var fulltegnet, og enda flere ville deltatt hvis det hadde vært plass, sier driftsleder Ole A. Svendsen i HIM.

ADR-kurs (ADR står for Alternative Dispute Resolution), og er et kurs alle som har arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods skal ha.
I tillegg til teori ble det også tid til en runde på Toraneset miljøpark, og gjennomgang av farlig avfall-mottaket i miljøparken.Deltakere på ADR-kurs er samlet langs et langbord, med kursholder foran ved storskjerm. Deltakere på ADR-kurs er samlet langs et langbord, med kursholder foran ved storskjerm. Noen av deltakere på ADR-kurs sitter ved et langbord med kursholder foran ved storskjerm.