Hopp til sideinnhold
Renovatør som trekker en avfallsbeholder som er tømt i renovasjonsbil. Det er snø.

Mye snø på Haugalandet Fører til forsinkelser

Vinteren har kommet til Haugalandet, og det har snødd godt. Det er glatt mange steder, noe gir forsinkelser for renovasjonsbilene våre. Det er viktig at du måker og strør hvis du har tømmedag.

Når det er snø og/eller glatt på veiene kan det dessverre gi forsinkelser på tømmerutene våre. Vi ber derfor om litt ekstra tålmodighet akkurat nå. Skulle du oppleve større forsinkelser, eller at avfallsbeholderen din ikke blir tømt, så vent litt før du kontakter oss. Renovasjonsbilene kjører utover ettermiddag og kveld, så vent til i dagen etter tømmedag med å melde fra til oss hvis beholderen din ikke blir tømt.

For at renovatørene våre skal tømme har du som kunde ansvar for å:

  • Måke og strø frem til hentestedet
  • Sette beholderen lett tilgjengelig
  • Sørge for at det ikke er brøytekant i veien der renovatøren skal trille avfallsbeholderen
  • Fjerne eventuell snø på lokket, så renovatøren ser hvilken dunk det er

HIM har også ansvar for slam-tømming i HIM-kommunene. Har du septikanlegg som skal tømmes i vinter? Da ber vi deg om å måke og strø frem til anlegget ved behov, og fjerne eventuell snø som dekker over septikanlegget. Hvis det blir lav temperatur kan lokket på anlegget fryse fast. Det er flott om du dekker det med et gammelt teppe eller annet som er med på å isolere lokket.

Takk for at du bidrar!