Hopp til sideinnhold
Illustrasjon av nytt bygg på Årabrot miljøpark

Nytt driftsbygg i 2023 HIM bygger nytt på Årabrot

HIM har signert kontrakt med Engelsen Bygg AS for oppføring av nytt driftsbygg på Årabrot miljøpark. Bygget skal gi etterlengtet garderobeplass til driftspersonale på Årabrot og sjåførene i HIM Transport.

Årabrot miljøpark ble etablert i 1997 for Haugesund kommune sine innbyggere. I sin tid var anlegget stort og moderne, og tilpasset den tids sorteringsordninger, kundegrunnlag og antall ansatte. Siden etableringen av Årabrot miljøpark har antall besøkende og ansatte økt jevnt, og som en følge av dette er anlegget helt sprengt.

Det nye bygget skal romme ca. 50 garderobeplasser. Garderobene skal benyttes av alle som jobber i drift på Årabrot miljøpark, i tillegg til sjåførene og renovatørene i HIM Transport. I dag holder HIM Transport til i tre brakker på Årabrot, og drift på Årabrot har garderober beregnet på langt færre enn de som jobber i miljøparken i dag.

Bilde av røde brakker på Årabrot miljøpark
HIM Transport sine brakker på Årabrot

Miljø og bærekraft sentralt

I det nye bygget blir det også undervisningsfasiliteter, kontorer og møterom. I hele forprosjektfasen har miljø og bærekraft spilt en sentral rolle. Bygget skal oppføres i massivt tre, med innslag av gjenbruksmaterialer. Bergvarme og solceller vil dekke energibehovet sammen med naturgass fra eksisterende deponi. Dette er samtidig god økonomi, spesielt med dagens høye strømpriser.

Nybygget skal reflektere HIM som en miljøbedrift. I hele forprosjektet har vi hatt fokus på grønne løsninger og gjenbruk, og dette fortsetter vi med i den videre prosjekteringen og oppføringsfasen av bygget. Prosjektet vil også ha en egen bærekraftkoordinator.

Utvider tilbudet til elever på Haugalandet

Sirkulær økonomi, miljø og bærekraft er noe HIM jobber med hver dag. Det nye bygget vil gi oss bedre fasiliteter for å tilby skoleklasser, barnehager og andre grupper innsikt i den viktige jobben vi utfører for innbyggerne på Haugalandet.

HIM tar jevnlig imot skoleklasser og andre grupper for omvisning og besøk. De siste årene har det vært et økende antall forespørsler. Det er ønskelig, og i tråd med HIM sin målsetting og strategiplan, å utvide og utvikle dette tilbudet.

Om prosjektet

Arkitekter fra Brekke-Helgeland-Brekke AS har tegnet bygget, Norconsult avdeling Haugesund har bistått i forprosjekteringsfasing for tekniske fag. Oppdraget er en totalentreprise med en kontraktsverdi på 46,6 Mill NOK. Arbeidet starter opp i begynnelsen av oktober og skal være ferdig høsten 2023.

HIM ble etablert i 2007 av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. HIM Transport AS, som leverer renovasjonstjenester, ble etablert i 2017 og har også oppmøtested på Årabrot miljøpark.