Hopp til sideinnhold
Fjordlandskap

Går gjennom de siste eiendommene i Etne Lik renovasjonsordning for alle HIM-kunder

HIM starter denne sommeren en gjennomgang av de siste eiendommene som skal bli tilknyttet renovasjonsordningen vår. Alle HIM-kommuner har hatt en slik gjennomgang, nå gjenstår det kun litt over 200 eiendommer i Etne.

Gjennomgangen blir utført for å følge renovasjonsforskriften, som sier at alle bosteder som produserer husholdningsavfall er gebyrpliktige. Denne gjelder for alle HIM-kommuner. 

Renovasjonsavgift fra 2023 

Forskriften gjelder også bygg som ligger langt borte fra kjørevei, og det er ingen områder som er fritatt for renovasjon. 

-I Etne er det en del eiendommer som ligger et stykke fra kjørevei. Disse har etter renovasjonsforskriften også krav til å levere avfall og kildesortere. Flere av denne type eiendommer i Etne har hatt renovasjonsordning lenge, og nå blir de siste 200 hjemmelshaverne kontaktet av HIM. De vil få melding om at de skal betale renovasjonsavgift fra 1. januar 2023. Når status er avklart for disse eiendommene, vil alle 32 000 abonnenter i HIM-kommunene ha lik behandling, sier Kjartan Torvestad i HIM Interkommunale Miljøverk.  

Lik behandling 

Et av formålene når eierkommunene opprettet HIM i 2007, var å oppnå lik behandling for alle HIMs eierkommuner. Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn kommune har hatt en gjennomgang av sine eiendommer, og renovasjonsordning er på plass for alle. Nå er det altså de siste eiendommene i Etne kommune som gjenstår. 

-Disse eiendommene har ikke betalt renovasjonsavgift tidligere. Lignende eiendommer både i Etne og andre kommuner betaler allerede renovasjonsgebyr. Eiendommene som nå blir en del av renovasjonsordningen er både boliger og fritidseiendommer, sier Torvestad.  

Velger leveringssted 

Kunder som fra 1. januar 2023 skal betale renovasjonsavgift, og som ligger et stykke til kjørevei, kan selv velge mellom ulike alternativer for levering av avfall. De kan levere til samleplasser i nærheten, eller velge å benytte avfallsbeholder hjemme eller på en annen adresse i HIM-området hvis det er aktuelt. Det blir da satt ut en større beholder på den adressen som det avtales levering til.  

Det vil være mulig å søke om fritak for renovasjonsgebyr for bygg som ikke kan benyttes til varig opphold. For å få innvilget fritak er det en del betingelser som skal være oppfylt, og HIM gir informasjon om dette til byggeierne som nå blir kontaktet.  

Om HIM 

Haugaland Interkommunale Miljøverk, HIM, er et interkommunalt selskap (IKS), som ble etablert i 2007 av eierkommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. HIM skal jobbe for å redusere den totale avfallsmengden, tilby gode sorteringsordninger, øke fokuset på gjenbruk, skape ressurser av avfallet som samles inn og ta forsvarlig hånd om restavfallet.