Hopp til sideinnhold

Hva gjør du med knust peisglass? Viktig å sortere riktig

Nordmenn fyrer som aldri før, og landet er snart utsolgt for ved. Vi elsker kosen ved peisen og knitringen fra ovnen, men hva gjør du den dagen glassruten sprekker?

Glasset i ovner og peiser er keramisk, og tåler derfor høye temperaturer. Det er bra for deg som fyrer i ovnen hjemme, men ikke så bra for gjenvinning. Glass fra peis og ovn kan ikke gjenvinnes sammen med emballasjeglass, som er det vi samler inn i glass- og metallbeholderne våre.

Sirkel i Fredrikstad tar imot glass- og metallemballasje fra hele landet. Hvert år kommer det over 100 000 tonn vinflasker, syltetøyglass og hermetikkbokser til gjenvinningsanlegget deres. Dessverre kommer det også inn en del peisglass som skaper store problemer.

Ødelegger kvaliteten

Sirkel gjenvinner brukt glass- og metallemballasje til nye råvarer, som brukes i produksjon av nye produkter. Glasset som kommer inn sorteres etter farge og størrelse, og så mye som mulig av forurensning fjernes. For å kunne produsere ny glassemballasje må det resirkulerte glasset ha veldig høy kvalitet.

Ulike typer glass har ulike egenskaper og smeltetemperaturer.

-Peisglass har en betydelig høyere smeltetemperatur enn emballasjeglass, det er derfor veldig viktig at peisglass ikke blir med på lasset hit, forteller produksjonsleder i Sirkel, Jens Erik Jansen. Peisglass ødelegger ikke bare kvaliteten på glassemballasjen. Denne typen glass kan også skape farlige situasjoner for de ansatte i glassverkene fordi peisglasset på grunn av høy smeltetemperatur oppfører seg annerledes.

-Anlegget vårt har maskiner som tar ut denne typen glass, men vi ser at i enkelte perioder får vi inn så store mengder at maskinene ikke klarer å sortere tilstrekkelig, fortsetter Jansen.

Litt kan ødelegge mye

Alle lass med resirkulert glass sjekkes nøye av glassverkene før de blir godkjent. Det skal bare noen få biter med peisglass til for at et helt lass på flere tusen tonn med glassemballasje blir avvist av glassverkene.

-Vi har dessverre opplevd at noen få biter med peisglass har ødelagt for mange tusen tonn med ferdig sortert emballasjeglass. Vi sender derfor en klar oppfordring til det norske folk om å unngå å sende peisglasset sammen med glassemballasjen, på den måten kan vi sammen få til enda bedre gjenvinning av glassemballasjen, fortsetter Jansen.

Feilsortering koster

I 2020 leverte HIM 1150 tonn glass- og metallemballasje til gjenvinning hos Sirkel ved Fredrikstad. Vi får betalt for det vi leverer, men hvis noe av det ikke hører til i glass og metall får vi mindre betalt.

I 2021 fikk HIM 20% mindre betalt for glass- og metallemballasjen vi leverte på grunn av feilsortering. Når du sorterer riktig bidrar du til at vi får betalt for alt vi leverer, noe som er med på å holde renovasjonsgebyret lavt. Samtidig er du med på å skape store verdier av glass- og metallemballasjen som gjenvinnes.

Hvordan sorterer du peisglasset?

Hvis du er så uheldig at glasset i peisovnen sprekker så er restavfallet løsningen. Pakk glasset inn i avispapir så ingen skader seg, og legg det i restavfallet.