Hopp til sideinnhold

Vintervær kan gi forsinkelser Vinter på Haugalandet

Vinteren har kommet til Haugalandet, og det meldes om lave temperaturer og en del nedbør fremover. Det er glatt mange steder, noe som gir utfordringer for renovatørene våre.

Når det er snø og/eller glatt på veiene kan det dessverre gi noen forsinkelser på enkelte av tømmerutene våre. Vi ber derfor om litt ekstra tålmodighet akkurat nå. Skulle du oppleve større forsinkelser, eller at avfallsbeholderen din ikke blir tømt, så ta kontakt med oss og meld fra.

For å gjøre arbeidsdagene litt enklere og tryggere for renovatørene, er det flott om du sørger for å:

  • Måke og strø frem til hentestedet
  • Sette beholderen lett tilgjengelig
  • Sørge for at det ikke er brøytekant i veien der renovatøren skal trille avfallsbeholderen
  • Fjerne eventuell snø på lokket, så renovatøren ser hvilken dunk det er

Avfallsbeholder med snø på lokkket

HIM har også ansvar for slam-tømming i HIM-kommunene. Har du septikanlegg som skal tømmes i vinter? Da ber vi deg om å måke og strø frem til anlegget ved behov, og fjerne eventuell snø som dekker over septikanlegget. Hvis det blir lav temperatur kan lokket på anlegget fryse fast. Det er flott om du dekker det med et gammelt teppe eller annet som er med på å isolere lokket.

Takk for at du bidrar!