Hopp til sideinnhold

Viktig å gjenvinne EE-avfall Ligger det store verdier hjemme hos deg?

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder edle metaller og sjeldne grunnstoffer som det er begrenset av i verden, og som kan forårsake skade hvis de havner på avveie. Derfor er det viktig at du leverer det inn til gjenvinning.

Mange har elektronikk som ikke er i bruk i skap og skuffer. Sju av ti nordmenn har for eksempel brukte mobiltelefoner liggende. Disse inneholder verdier som aluminium, gull, jern og kobber.

Kan gå tom for naturressurser

Vi lever i et overflodssamfunn hvor vi bytter ut og forbruker elektronikk som aldri før. Nordmenn kjøper ny mobiltelefon omtrent annethvert år, ifølge Framtiden i våre hender. Det er stor etterspørsel etter råmaterialer. Når det ikke finnes nok resirkulerte materialer å ta av, må det utvinnes nye råstoffer fra naturen. Fortsetter vi som vi gjør nå, kan vi faktisk gå tom for flere naturressurser om bare 10 til 30 år.

Sånn gjenvinnes elektronikken

EE-avfall sorteres til gjenvinning på samlebånd
Det hentes ut store verdier når vi gjenvinner EE-avfall

I Norge har vi et svært effektivt og godt system for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall. Privatpersoner kan levere EE-avfall til nærmeste gjenvinningsstasjon, eller til butikker som selger tilsvarende produkter. Har du for eksempel en ødelagt elektrisk leke kan den leveres til en lekebutikk, selv om det ikke var akkurat der du kjøpte den. I selve gjenvinningsprosessen hentes edle metaller ut, og andre materialer gjenvinnes og brukes som råvarer i nye produkter. Når du leverer inn EE-avfall kan 78 prosent av materialene brukes på nytt.

Små produkter, stor skade

Elektronikk består ikke bare av verdifulle materialer. Både kretskort, litiumbatterier, lyspærer og mobiltelefoner inneholder miljøgifter som kan skade mennesker, dyr og natur hvis de ikke behandles forsvarlig. Selv små mengder på avveie kan gjøre stor skade. Det skal for eksempel bare én teskje kvikksølv til for å forurense en middels stor innsjø. Til tross for det kaster vi store mengder miljøfarlig avfall i søpla, hvert eneste år. Rundt 7000 tonn EE-avfall havner i restavfallet hvert år, noe som tilsvarer 50 millioner iPhoner.

Hva er EE-avfall, egentlig?

EE-avfall er alle produkter som bruker eller leder strøm. Det er det samme om strømmen kommer fra batterier eller strømnettet. Alt fra bøker med lyd i, til blinkesko med lys i.

Hvordan redusere EE-avfall?

  • Bruk produktene så lenge som mulig før du leverer de til gjenvinning.
  • Sjekk ut muligheter for reparasjon og ekstradeler.
  • Skal du skifte ut et produkt som virker, kan du gi bort det gamle eller selge det på for eksempel finn.no slik at noen andre kan bruke det videre.
  • Er produktet ødelagt, kan du levere det i en av våre miljøparker, eller til en butikk som selger samme type produkt, slik at råstoffene blir gjenvunnet. Husk å ta ut batterier teip polene før du leverer dem også til gjenvinning.

(Kilde: Loop og Sortere.no)