Slamgebyr + info

HIM har ansvar for administrering av slamtømming og innkreving av slamgebyrer for HIM-kommunene. Disse oppgavene har HIM hatt siden 1/1-2016.

1 – Nye anlegg
Det er fremdeles kommunene som er rett sted å henvende seg for å søke om nye anlegg/utslippstillatelser.

2 – Faktura
Det er HIM som skal kontaktes om fakturaer og betaling ved forhold som gjelder fra 1. januar 2016. Forhold/fakturaspørsmål som gjelder 2015 og eldre skal den enkelte kommune ta seg av.

3 – Søknad om fritak
Det er HIM som skal håndtere søknader om fritak ved stenging av anlegg. HIM behandler søknaden og informerer den aktuelle kommune fortløpende.

4 – Tømming
Tømming utføres av firmaet JTR Gruppen på vegne av HIM IKS. JTR varsler om tømming ca. 2 uker på forhånd. Husk å klargjøre anlegget før tømming. Bestilling av ekstratømming gjøres ved henvendelse til HIM.

5 – Nødtømming (innen 24 timer)
For tømming i helger, helligdager og utenom ordinære åpningstider som må utføres innen 24 timer, skal JTR kontaktes direkte på vakttelefon. Tlf: 982 98 366.

Gebyr for 2020:

#AbonnementstypePris eks. mva.pris inkl. mva.
1Bolig inntil 4,5m3,/minstesats tømmes hvert 2. årkr. 968,-kr. 1.210,-
2Bolig 4,6-10m3, tømmes hvert 2. årkr. 1.878,-kr. 2.347,-
3Bolig > 10m3, tømmes hvert 2. årkr. 2.254,-kr. 2.817,-
4Fritidsbolig inntil 4,5m3/minstesats, tømmes hvert 4. årkr. 487,-kr. 609,-
5Fritidsbolig 4,6 - 10m3, tømmes hvert 4. årkr. 939,-kr. 1.174,-
6Fritidsbolig > 10m3, tømmes hvert 4. årkr. 1.127,-kr. 1.408,-
7Tette tanker inntil 4,5m3, tømmes hvert årkr. 1.937,-kr. 2.421,-
8Tette tanker 4,6-10m3, tømmes hvert årkr. 3.392,-kr. 4.240,-
9Tette tanker > 10m3, tømmes hvert årkr. 4.683,-kr. 5.854,-
10Gråvannstank inntil 4,5m3, tømmes hvert 4. årkr. 352,-kr. 440,-
11Gråvannstank 4,6-10m3, tømmes hvert 4. årkr. 880,-kr. 1.100,-
12Gråvannstank > 10m3, tømmes hvert 4. årkr. 1.126,-kr. 1.408,-
13Minirenseanlegg inntil 4,5m3, tømmes hvert årkr. 1.408,-kr. 1.761,-
14Minirenseanlegg 4,6-10m3, tømmes hvert årkr. 1.995,-kr. 2.494,-
15Minirenseanlegg >10m3, tømmes hvert årkr. 3.990,-kr. 4.988,-
16Slamavskillere/renseanlegg >20m3 pris pr m3kr. 352,-kr. 440,-
17Ekstratømming inntil 4,5m3kr. 2.700,-kr. 3.375,-
18Ekstratømming 4,6 - 10m3kr. 3.456,-kr. 4.320,-
19Ekstratømming 10 - 20m3kr. 7.232,-kr. 9.040,-
20Nødtømming inntil 4,5m3 *)kr. 4.068,-kr. 5.085,-
21Nødtømming 4,6 - 10m3 *)kr. 5.198,-kr. 6.498,-
22Nødtømming 10 - 20m3 *)kr. 10.396,-kr. 12.995,-
23Bomturerkr. 432,-kr. 540,-
24Tillegg traktor eller ekstra bil/arbeid pr timekr. 990,-kr. 1.238,-
25Tillegg for slangeutlegg >100 m på stor bil, pr timekr. 546,-kr. 683,-
26Tillegg for slangeutlegg >75 m på liten bil, pr timekr. 546,-kr. 683,-
27Tømming fra båt (forbehold) pr timekr. 3.300,-kr. 4.125,-
28Timesats slamtømming diverse arbeidkr. 1.300,-kr. 1.625,-

I tilfeller der flere boliger deler felles tank, vil minstesats bli belastet hver boenhet.
Prisene er årspriser og faktureres fordelt på to årlige terminer hvert år, uavhengig av tømmefrekvens.

Slamgebyret faktureres som hovedregel sammen med renovasjonsgebyret. Fakturadatoene er 1. januar og 1. juli med forfall henholdsvis 31. januar og 31. juli.

*) Nødtømming er tømming påkrevd innen 24 timer.
Ekstratømming utføres innen 14 dager.