Skattkammer

Miljøparkene på Toraneset og i Etne har det vi kaller Skattkammer. Her er det slik at man kan sette inn saker og ting man skal kvitte seg med, men som man tror andre kan ha nytte av. Så kan andre besøkende kanskje finne noe de har bruk for og ta dette med seg.

Den som leverer til Skattkammeret betaler som for vanlig avfall.  Den som tar noe med seg slipper å betale.  Det er kun det som står i Skattkammeret som kan tas med på denne måten. Elektroavfall og dører/vinduer står plassert på eget område og skal ikke røres, da dette går til materialgjenvinning.

Skattkammeret, Toraneset

Skattkammeret, Toraneset