Priser salgsvarer (inkl. m.v.a.)

 

1. HIM-MatKompost kan kjøpes på Toraneset Miljøpark og Etne Miljøstasjon. 

HIM-MatKompost er et svært næringsrikt gjødsel og- jordforbedringsmiddel laget av matavfall og oppkvernet trevirke og hage-parkavfall. HIM-MatKompost må derfor blandes inn i eksisterende jord før såing. Kan også benyttes som 2-3 cm tynt topplag i bed. Se Varedeklarasjon, MatKompost 2017 for produktbeskrivelse og bruksområder.

 

2. HIM-MatJord kan kjøpes på Toraneset Miljøpark og Etne Miljøstasjon.

HIM-MatJord er en næringsrik jordblanding laget av HIM-MatKompost og sand. Produktet egner seg godt til etablering og vedlikehold av plen, bed o. l. Du kan normalt så, eller plante direkte i HIM-MatJord. Produktet har en relativ høy pH-verdi og må derfor ikke kalkes. Du trenger heller ikke gjødsle før såing. Gjødselvirkningen er langvarig og bed o. l. trenger normalt ikke gjødsel de første årene. Se Varedeklarasjon, MatJord, 2017for mer opplysninger om produktet og bruksområder.

 

3. HIM-HageKompost kan kjøpes på Årabrot Miljøpark

HIM-HageKompost er et næringsrikt gjødsel og- jordforbedringsmiddel laget av park -og hageavfall. Produktet har de samme gode egenskapene som HIM-MatKompost, men inneholder noe mindre næringsstoffer. HIM-HageKompost må blandes inn i eksisterende jord før såing Kan også benyttes som 2-3 cm tynt topplag i bed. Se HIM Hagekompost, batch 2017 for opplysninger om produktet og bruksområder.

 

4. HIM-HageJord kan kjøpes på Årabrot Miljøpark.

HIM-HageJord er en næringsrik jordblanding laget av HIM-HageKompost og sand. Produktet egner seg godt til etablering og vedlikehold av plen, bed osv. Du kan plante direkte i HIM-HageJord. HIM-HageJord egner seg utmerket til beplantning og gir gode vekstvilkår. Produktet har relativt høy pH-verdi og en trenger derfor normalt ikke å kalkes de første årene. Se Varedeklarasjon, HIM HageJord, batch 2017 m. sand for opplysninger om produktet og bruksområder.

 

Plastsorteringssekker

BeskrivelsePris
140 liters perforerte plastsorteringssekker i rullkr. 40,- Per rull (13 stk.)

Matavfallsposer

BeskrivelsePris
1 rullkr. 50,- à 78 stk.

Kjøkkenspann til matavfall

BeskrivelsePris
Kjøkkenspann til matavfallkr. 50,-

Ekstrasekk

BeskrivelsePris
Forhåndsbetalt ekstrasekk som hentes av renovasjonsbilenkr. 40,- pr. sekk

Brukt kompostbeholder

BeskrivelsePris
Cipax- kompenkr. 1250,- Selges Toraneset hvis på lager

1. HIM- MatKompost

BeskrivelsePris
Pr. tonnkr. 500,-
Pris pr. tonn, over 10 tonnkr. 400,-

2. HIM- MatJord

BeskrivelsePris
Pr. tonnkr. 600,-
Pris pr. tonn, over 10 tonnkr. 500,-

3. HIM- HageKompost

BeskrivelsePris
Lite lass (ca. 0,5 m3)kr. 300,-
Stort lass (ca. 1,0 m3)kr. 500,-

4. HIM- HageJord

BeskrivelsePris
Lite lass (ca. 0,5 m3)kr. 400,-
Stort lass (ca. 1,0 m3)kr. 600,-