Transportstøtte ved besøk

HIM tar i mot grupper, skoleklasser og andre for omvisning. Normalt gjelder da følgende forutsetninger:

  • Gruppen må ha sin hovedvirksomhet i en av HIM-kommunene.
  • Gruppen må være på minst 7 stk.
  • Omvisninger skal normalt gjennomføres i arbeidstiden.
  • Av sikkerhetsmessige årsaker bør deltakerne være 10 år eller eldre /(4. klasse og oppover

Grupper som kvalifiserer til besøk kan søke om kr 50/deltaker i transportstøtte. En forutsetning for tildeling av transportstøtte er at klassen/gruppen har arbeidet med stoff vedr. avfall og gjenvinning før besøket. I den sammenheng kan undervisningsmateriell på loop.no anbefales. Tildeling av transportstøtte forutsetter videre budsjettmessig dekning hos HIM.

Søknad skal innvilges på forhånd og utbetaling skal skje mot framlegging av faktura/kvittering.

Forespørsel om besøk må rettes skriftlig til HIM. Det må opplyses om antall deltakere, type gruppe, kontaktperson (med telefonnummer) og ønsket dato for besøket. Beskriv også hvilken forberedelser dere har gjort/planlegger dersom dere også søker om transportstøtte.