Støtte til ryddedugnader

Plast og herreløst avfall er et økende miljøproblem. HIM støtter derfor lokale ryddeaksjoner ved at innsamlet avfall kan leveres gratis til oss. Det eneste du må gjøre er å opprette en ryddeaksjonen på nettsiden; holdnorgerent.no/ryddeportalen/ på forhånd og vise aksjonskoden når du kommer med avfallet.

På «holdNorgerent» sine nettsider kan du lese mer om ordningen som primært gjelder for kystsone, vann- og vassdrag. Støtten til ryddedugnad er rettet mot avfall som ikke hører hjemme i naturen. Naturlig avfall som løv, tang, greiner og kvist er ikke omfattet av ordningen.

HIM tar også gratis i mot ryddeavfall fra ryddeaksjoner som ikke omfatter av «HoldNorgeRent» sin ordning, men da må det søkes til HIM på forhånd, ref. skjea nedenfor.

Den beste måten å unngå at avfall havner i naturen er selvsagt å ta vare på eget avfall og levere det til gjenvinning. I tillegg oppfordrer HIM alle til å ha med seg en liten ryddepose på tur.

Her kan du lese mer om ordningen og fylle ut søknadskjema.

Stemningsbilde fra Slåttevik

Stemningsbilde.