Støtte til kjøp av tøybleier

Som et tiltak for å redusere avfallsmengde, støtter HIM kjøp av tøybleier for abonnenter i HIM sine eierkommuner. Tilskuddet er på kr 1000,- pr. barn mot framvisning av kvittering.

Utbetaling av støtte til kvalifiserte søkere forutsetter budsjettmessig dekning hos HIM.
Søknad om støtte må gjøre via søknadsskjemaet.