Støtte til innbygging av etablert samleplass

Innledningsvis presiseres det at abonnenten(e) iht. Renovasjonsforskriften har ansvar for plassering, bruk og renhold av egne beholdere.

Dersom abonnenter i et etablert (bolig/hytte) område blir pålagt å benytte felles samleplass av HIM, kan det noen steder være vanskelig å finne egnet plassering pga. geografi, grunneierforhold, mange brukere osv.

I slike tilfeller kan det søkes om støtte til opparbeiding, inngjerding, beplantning osv.

Tildeling forutsetter budsjettmessig dekning hos HIM. Tilskuddet utbetales i etterkant av positivt vedtak mot dokumentasjon av faktiske utgifter. Slikt krav må fremsettes senest 6 måneder etter at tilskudd ble gitt.

Beholderstativ, løsning

Beholderstativ, løsning