Annonsestøtte og sponsing

Kriterier for tildeling av støtte:

  1. Foreningen/aktiviteten må være lokal eller ha lokallag i en av HIM sine eierkommuner.
  2. Foreninger/aktiviteter må jobbe for avfallsreduksjon, gjenbruk og gjenvinning (f.eks. loppemarkeder, miljøvernorganisasjoner osv.).
  3. Foreninger/aktiviteter må oppfattes som positiv blant HIM sine eiere og abonnenter.
  4. Foreningen/aktiviteten må ikke være komersiell/ha til hensikt å tjene penger med tanke på utbytte.

Ved tildeling av støtte må det klart framgå at HIM støtter aktiviteten/foreningen. HIM kan referere til virksomheter/aktiviteter som har fått støtte i egen markedsføring. Det er en forutsetning for tildeling av støtte at det er budsjettmessig dekning hos HIM. Tildeling foregår etter «første mann til mølla»- prinsippet.

Søk om annonsestøtte og sponsing