Støtteordninger og sponsing

For å fremme avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinning i eierkommunene kan det blant annet søkes om annonsestøtte til loppemarkeder og lignende. Det kan også søkes om støtte til ryddedugnader, tøybleier m.m..