Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyret er likt i alle HIM-kommunene og det er Lindorff som sender ut faktura og krever inn gebyret på vegne av HIM. Fakturaene sendes ut på samme tid til alle i HIM-kommunene. Ved fakturaspørsmål vennligst send en henvendelse til post@him.as.
For 2020 er prisene satt opp med 4,0%, for standard abonnement utgjør dette kr 103,- (inkl. mva.).

 Fakturadato Forfallsdato Termin                            
 1. januar 31. januar 1. halvår
 1. juli 31. juli  2. halvår

HIM har ordning med eFaktura, Avtalegiro og eFaktura med Avtalegiro. Se informasjon på fakturaen og i nettbanken.

#AbonnementstypePris eks. mva.pris inkl. mva.
1Standard abonnementkr. 2.142,-kr. 2.678,-
2Abonnement med stor Papirbeholderkr. 2.142,-kr. 2.678,-
3Abonnement med stor Restbeholderkr. 4.064,-kr. 5.080,-
4Abonnement med stor rest- og papirbeh.kr. 4.064,-kr. 5.080,-
5Lite abonnement *kr. 1.818,-kr. 2.272,-
6Fritidsboligabonnementkr. 1.285,-kr. 1.607,-
7Samleplasser **kr. 1.818,-kr. 2.272,-
8Ekstra henteavstand inntil 30 meter totaltkr. 1.144,-kr. 1.430,-
9Bytte av beholdere ved endring av abonnement ***kr. 240,-kr. 300,-

1- Standard abonnement består av beholdere til restavfall på 140 liter, matavfall 140 liter,  papir 140 liter, emballasje av glass og metall 140 liter og plastretursekk 140 liter.

2- Abonnement med stor Papirbeholder består av restbeholder på 140 liter, matbeholder 140 liter, emballasje av glass og metall 140 liter og papirbeholder 240 liter.

3- Abonnement med stor Restbeholder består av restbeholder på 240 liter, matbeholder 140 liter, emballasje av glass og metall 140 liter og papirbeholder 140 liter.

4- Abonnement med stor rest- og papirbeh. består av restbeholder på 240 liter, matbeholder 140 liter, emballasje av glass og metall 140 liter og papirbeholder 240 liter.

5- Lite abonnement består av restbeholder på 80 liter, matbeholder 80 liter, emballasje av glass og metall 140 liter og papirbeholder 140 liter.

6- Fritidsboliger har vanligvis de samme beholderne som husholdning, men HIM avgjør om abonnentene får egne beholdere eller om de skal dele beholdere med andre abonnenter på en samleplass.

* Lite abonnement passer for abonnenter som har lite restavfall. Ved eierskifte vil abonnementet automatisk bli oppgradert til «Standard abonnement». Den nye eieren må evt. selv bestille større beholdere eller søke om «Lite abonnement».
NB! Lite abonnement kan kun innvilges til abonnenter med egne beholdere- ikke samleplass/ deler beholdere.

** For å komme i gruppe som samleplass må dette søkes om til HIM. Det stilles krav til bl.a. samleplassens tilstand og oppbygging samt at de som deler beholdere på samleplassen maksimalt har 80 liter i snittkapasitet på restavfallsbeholderene.

*** Når beholdere byttes ved endring av abonnement påløper det en kostnad som dekker utkjøring og rengjøring av beholder(e).

Ønsker du å endre ditt abonnement kan du sende søknad her.