Linker

Nedenfor finner du linker til våre samarbeidspartnere, returselskap og andre avfallsrelaterte nettsider:

Returselskap/avtalepartnere:

Grønt Punkt Norge;http://www.grontpunkt.no/

Renas;http://renas.no/

Norsirk ;http://elretur.no/

Syklus;http://www.syklus.no/

Avtalepartnere: 

JTR gruppen ;http://www.jtrgruppen.no/spyling-og-trykktesting    Vår slamrenovatør

Norsk Gjenvinning;http://www.norskgjenvinning.no/   Gjenvinner papiravfall fra HIM

Rekom:https://www.rekom.no/ Sluttbehandling av innsamlet restavfall og trykkimpregnert trevirke

Geminor: https://geminor.no/ Sluttbehandling av grovt restavfall, gips, behandlet trevirke.

Franzefoss: http://www.franzefoss.no/gjenvinning/ Sluttbehandling av papp og plast.

Skrapmetall: http://www.norscrapwest.no/ Sluttbehandlig, metall

Avfallsrelaterte linker:

Avfall Norge;http://avfallnorge.no/ Vår bransjeorganisasjon

Loop;http://loop.no/ Retursamrbeid