Linker

Nedenfor finner du linker til våre samarbeidspartnere, returselskap og andre avfallsrelaterte nettsider:

Returselskap/avtalepartnere:

Grønt Punkt Norge;http://www.grontpunkt.no/

Renas;http://renas.no/

El- retur;http://elretur.no/

Syklus;http://www.syklus.no/

Avtalepartnere: 

RenoNorden;http://www.renonorden.no/                     Vår renovatør

Norsk Gjenvinning;http://www.norskgjenvinning.no/   Gjenvinner papiravfall fra HIM

Avfallsrelaterte linker:

Avfall Norge;http://avfallnorge.no/ Vår bransjeorganisasjon

Loop;http://loop.no/ Retursamrbeid