Ofte stilte spørsmål

Matavfallsposer og plastsorteringssekker

HIM har ny ordning for utlevering av bioposer og plastretursekker:
1 – Trenger du nye plastretursekker knytter du en plastpose på papirbeholderen.
2 – Trenger du nye bioposer knytter du en biopose eller plastpose på matavfallsbeholderen.
Husk å gjør dette før du bruker den siste posen eller sekken.

Du får da nye poser/sekker ved tømming av den aktuelle beholderen. Når du har fått ny leveranse er det viktig at du fjerner posen du har knyttet på beholderen.

Borettslag og sameier: I borettslag/sameie har vaktmester vært kontaktperson og har hatt kontroll på poser og sekker. Vi oppfordrer vaktmester til å ta kontakt med HIM, slik at personen får utlevert poser og sekker til alle beboerne og at vaktmester fordeler disse etter behov. Dersom borettslaget/sameiet ikke har vaktmester, kan sameiet/borettslaget melde inn en annen person som kontakt.
Alternativt knytter dere bare på poser på beholderne, slik det er beskrevet ovenfor. Hvis det er flere som trenger ny forsyning knyttes flere poser på og det blir levert ut samme antall ruller som antall poser.  Pass bare på at du ikke tar inn andre ruller enn de du har bestilt på denne måten.  Til slutt kan også nevnes at bioposer og plastretursekker kan hentes på kommunenes servicesenter og på HIM sine anlegg.

Tilbake til ofte stilte spørsmål