Ofte stilte spørsmål

Papiravfall

Papiravfall er stort sett godt egnet til materialgjenvinning. Med papiravfall tenker vi på alt avfall av papp, papir og kartong, slik som : aviser, magasiner, ukeblader, reklame, kataloger, konvolutter u/vindu, melkekartonger, emballasjepapp etc.

Innpakningspapir/gavepapir har ofte dårligere kvalitet enn annet papir og kan kastes i restavfallet.

Mer informasjon om papiravfall finner du her.

Papiravfall skal i beholderen med blått lokk. Beholderen tømmes hver 4. uke. Dine tømmedager finner du i tømmekalenderen.

Papirbeholder

Tilbake til ofte stilte spørsmål