Ofte stilte spørsmål

Oljefyringstank

Har du en nedgravd oljefyringstank som skal graves opp må du selv kontakte kommunen du bor i, eller et godkjent saneringsfirma for å få informasjon om retningslinjer og fremgangsmåte.
HIM tar imot tomme og rengjorte tanker av både plast og metall. En tank av metall kan leveres gratis, glassfiber/plast betales etter vekt.
Innhold som olje og parafin helles over i separate beholdere/kanner, og leveres som farlig avfall. Private kan levere farlig avfall gratis.

Tilbake til ofte stilte spørsmål