Ofte stilte spørsmål

Restavfall

Restavfall er det som er igjen når alle avfallstyper som kan kildesorteres er sortert ut.
Det skilles i brennbart restavfall(går til energigjenvinning) og ikke brennbart restavfall(går til deponi)

Restavfall som kan kastets i beholderen hjemme kan være :
Tekstiler, bleier, bind, hard plastemballasje, støvsugerposer, kluter, lær, gummi, oppvaskbørster, støvler, sko, bøker med permer, CD-plater, tusjer, ødelagte leker(ikke batterileker).

Restavfall som ikke kan gå til energigjenvinning skal leveres på miljøstasjonene på Årabrot, Toraneset og i Etne.
Dette kalles også for grov avfall.
Dette kan være :
Keramikk, porselen, kattesand, bygge- og rivnings avfall, isolasjon, takstein, hagemøbler, sofaer, barnevogner, griller osv.

Tilbake til ofte stilte spørsmål