Ofte stilte spørsmål

Farlig avfall

Produkter som er merket med faresymbol blir klassifisert som farlig avfall, og må håndteres deretter når de kastes.
Slikt avfall må ikke kastes sammen med øvrig avfall. Private kan levere dette gratis til HIM sine bemannede mottak på Årabrot, Toraneset og i Etne.
Ordningen med gratis levering gjelder ikke eternitt/asbest og trykkimpregnert trevirke, der tar vi betalt for håndteringen av avfallet.

Dersom du er usikker på om det du skal kaste innholder farlige stoffer kan du også gå inn å lese mere på Er det farlig ?

 

Farlig avfall kan være:
-Spillolje, drivstoff og fyringsolje
-Olje- og fettavfall
-Syrer, baser og kjemikalier
-Maling, lim, lakk og løsemidler,sparkel, fugemasse, silikon, acryl og ulike typer ekspansjonsskum.
-Spraybokser
-Batterier
-Rengjøringsmidler
-Bekjempningsmidler (plantevernmidler)
-Glassruter: Kan inneholde klorparafiner og PCB
-Eternitt og asbest.(Kunde må pakke dette på en pall, se video)

Tilbake til ofte stilte spørsmål