Ofte stilte spørsmål

Husholdningsavfall

 

HUSHOLDNINGSAVFALL

Husholdningsavfall er avfall fra private husholdninger, og inndeles i ordinært husholdningsavfall og grovavfall. Grovavfall må du selv levere til et av våre betjente mottak, mens ordinært avfall blir hentet hjemme hos deg.

HIM henter i dag avfall fra drøyt 60 000 innbyggere fordelt på ca. 25 000 husstander i kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. I tillegg kommer avfall fra ca. 4000 hytter.

Matavfall og restavfall hentes hver 14. dag. Disse beholderne har henholdsvis brunt og svart lokk. Matavfallet må legges i de komposterbare bioposene som leveres ut av HIM.

Papir- og plastemballasje hentes hver 4. uke. Papirbeholderen har blått lokk. Plastemballasje samles i egen sekk. Når dennes sekken er full knyttes den igjen og settes ut ved siden av papirbeholderen på tømmedag for papir og plast. Bruk gjerne den blå plastkroken til å henge sekken på papirbeholderen, så blåser den ikke vekk.

Emballasje av glass og metall hentes hver 8. uke. Beholderen har grønt lokk. Til en del områder der det er trangt å komme til med renovasjonsbilen er det plassert ut igloer i stedet for egne beholdere til hver husstand. Disse igloene har automatiske nivåavlesere og blir tømt ved behov.

 

Tilbake til ofte stilte spørsmål