Ofte stilte spørsmål

Tømming av husholdningsavfall

Matavfall og restavfall hentes hver 2. uke.

Papir- og plastemballasje hentes hver 4. uke. Plastemballasje samles i egen sekk. Når dennes sekken er full knyttes den igjen og settes ut ved siden av papirbeholderen på tømmedag for papir og plast. Sekken kan med fordel festes på papirbeholderen ved hjelp av den blå plastkroken som er delt ut.

Emballasje av glass og metall hentes hver 8. uke.

Sjekk tømmekalenderen her.

Til informasjon så er det to kamre i bilene som tømmer henholdsvis mat- og restavfall og papir- og plastavfall. Avfallet blir derfor ikke blandet, selv om det tømmes i samme bil.

Tilbake til ofte stilte spørsmål