Ofte stilte spørsmål

Ansvarsfordeling mellom HIM og deg som er abonnent

Ansvarsfordeling mellom HIM og deg som er abonnent.
Renovasjonsforskriften er vedtatt av politikerne i eierkommunene : Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord og Etne, og kan beskrives som en kontrakt mellom HIM og deg. Forskriften beskriver bl.a. hvilke tjeneste HIM plikter å yte, og hva du plikter å gjøre for å ha krav på tjenesten.

Viktige punkt på merke seg er:

  • HIM er pliktig til å ta med avfall som er lagt i beholderne (§7).
  •  Abonnenten er ansvarlig for å plassere beholderne i henhold til forskriften (§8).
  • Abonnenten er forpliktet til å sortere avfallet i de beholderne som er utdelt (§8).
  • HIM eier beholderne, og disse hører til eiendommen. Derved skal beholderne stå igjen hvis noen flytter til ny adresse (§10).
  • Abonnenten er ansvarlig for renhold av dunkene og for at avfallet ikke fryser fast i disse (§10).
  • På tømmedagen må abonnenten sørge for at beholderne er plassert maks. 5 meter fra der renovasjonsbilen stopper. Renovatøren må ikke bli hindret av trapp, port, snø m.m. når beholderen trilles videre til bilen (§11).
  • Abonnenten skal selv bringe beholderne tilbake til oppstillingsplassen samme dag de er tømt (§11).

HIM oppfordrer abonnentene til å lese forskriften som du finner

Renovasjonsforskrift for HIM – bokmål
Renovasjonsforskrift for HIM – nynorsk

Tilbake til ofte stilte spørsmål