Risikoavfall

HIM har henteordninger for smitte-/risikoavfall. Ta kontakt med HIM-næring for påmelding.

Ordningen innebærer henting av smitte-/risikoavfall hver tredje måned. HIM sender ut infobrev i forkant av henterunden hvor kundene gir tilbakemelding dersom det ikke er aktuelt med henting denne gangen.

Henteordningen krever at det benyttes kanylebokser og esker fra HIM. Når HIM henter esker med smitte-/risikoavfall får man utlevert nye esker i samme antall som det som blir hentet.

HIMs Miljøbil

HIMs Miljøbil