Rådgivning innen miljøarbeid

Miljøbevisste bedrifter blir fremtidsvinnere fargelogo

Him kan tilby rådgivning innen systematisk arbeid med konkrete miljøtiltak i hverdagen på din arbeidsplass.  Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. For å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter, og bedrifter.

For oss i HIM er det viktig å kunne bidra med kunnskap som gjør vår hverdag blir «grønnere» og mer miljøvennlig. Det er en viss forventning i samfunnet i dag om at man skal være miljøbevisst i arbeidslivet og gjerne se det i sammenheng med HMS arbeidet internt.
MF bilde plan

Vi kan hjelpe din bedrift i å bli godkjent/sertifisert Miljøfyrtårn bedrift.
For mer info om hvordan din bedrift kan bli en Miljøfyrtårn bedrift, kan du kontakte vår næringsavdeling, kontaktpersoner:
– Mette Wee, mob. 95 15 88 77 – Mette.wee@him.as