Hopp til sideinnhold

Vi hjelper din bedrift Ønsker din bedrift å bli mer miljøvennlig?

Vi i HIM kan hjelpe din bedrift med løsninger for å bli mer miljøvennlig. Vi kan bidra med miljøsertifisering, rådgivning og utarbeidelse av avfallsplaner.

Miljøsertifiserte bedrifter blir fremtidsvinnere. Ønsker bedriften din å ha enda mer fokus på miljø? Husk at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, og for å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar.

For oss i HIM er det viktig å kunne bidra med kunnskap som gjør at vår hverdag blir grønnere og mer miljøvennlig. HIM er Miljøfyrtårn sertifisert og har også godkjent konsulent som kan bistå din bedrift i arbeidet med å sertifiseres. Mer informasjon om Miljøfyrtårn finner du her. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en miljøprat og hjelp til å bli en Miljøfyrtårn bedrift.

Usikker på hvordan du skal organisere avfallssorteringen i din bedrift? Vi hjelper deg mer enn gjerne med å finne smarte og praktiske løsninger. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Vi i HIM har erfaring med avfallshåndtering og hjelper gjerne med å lage avfallsplan for din virksomhet. Ta kontakt med oss for mer informasjon.