Levering av næringsavfall

HIM tar imot de fleste typer næringsavfall fra bedrifter i HIMs eierkommuner.
Har du spørsmål om hvilket mottak som kan ta imot ditt næringsavfall kontakt vårt kundesenter på tlf 52 76 50 50 eller send oss en epost til post@him.as

Det er avfallsbesitter som plikter å gi korrekte opplysninger om avfallet, og skal  kunne dokumentere innholdet dersom det er behov for det. Enkelte typer avfall kan kreve at det medfølger analyserapport ved levering. Er du i tvil om avfallet ditt krever analyse tar du kontakt med HIM på forhånd.

Farlig avfall skal alltid ha med seg ferdig utfylt deklarasjon  og leveres i tett emballasje. Hvordan du deklarerer finner du info om her: Avfallsdeklarasjon

Avfall som skal leveres til deponi må alltid ha med seg ferdig utfylt basiskarakterisering. Veileder til basiskarakteriseringen finner du her. HIM avviser alle lass som ikke har gyldig dokumentasjon.

Ved våre mottak kan bedrifter selv sortere avfallet i ulike fraksjoner på stedet. Avfall som er sortert på forhånd og leveres som en ren fraksjon kan få merkostnader dersom det viser seg at avfallet ikke er rent likevel, det vil da bli registrert et avvik på dette. Avfall kan også leveres usortert til hall. Når det gjelder farlig avfall og elektrisk skal dette holdes adskilt og ikke under noen omstendigheter blandes sammen med annet avfall. Avvik fra dette blir registrert og prises etter gjeldene takster for avvik.